Чи стерильна плацента?

Упродовж мільйонів років людина співіснує з різноманітними мікроорганізмами, які колонізують різні ділянки тіла. Не винятком є вагітність.

У численних дослідженнях, які вивчали морфологічні особливості плаценти, автори нерідко вказували на наявність різноманітних грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів у плаценті за відсутності будь-яких проявів запалення. Зокрема, Stout et al. (2013) виявили такі мікроби у кожній третій із досліджених плацент, незалежно від наявності чи відсутності проявів хоріоамніоніту. Вважають, що ці бактерії можуть відігравати важливу позитивну роль у підтримці функції плаценти, регуляції росту і розвитку дитини, а також формуванні мікрофлори малюка, що, можливо, відбувається вже в останні тижні вагітності (Sood, 2006).

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю