Серйозні, а інколи і критичні ситуації, без сумніву, виникають у будь-якій медичній спеціальності. У стінах пологового відділення стани, які потребуюсь допомоги суміжних спеціалістів, найчастіше пов’язані з акушерськими проблемами, але нерідко допомоги потребує плід чи новонароджений.

Ми хочемо поділитись досвідом, запорукою успіху якого стала вміла спільна організаційна робота лікувальних закладів Херсонської обласної клінічної лікарні та Херсонської обласної дитячої лікарні, а також мультидисцип­лінарний підхід акушерів-гінекологів, неонатологів, педіатрів, на основі наведених нижче клінічних випадків.

 

Дивитись – не означає бачити, а тим паче – усвідомлювати

Між тим, вміння спостерігати, а головне – розуміти переваги та недоліки «чужої» спеціальності, необхідне професіоналам з іншої сфери, тому що в незрозумілій справі, без сумніву, впадають в очі переваги (хоч інколи й уявні), але більшою мірою – недоліки (нерідко перебільшені). Вони є і у власній спеціальності, та до них вже «притерлись», звикли і тому помічаються вони менше. Дивитись на суміжну профільну спеціальність корисно: це дозволяє краще пізнати її, удосконалити навички та знан­ня і обмінятись із колегами поглядами на загальні проблеми. Що ми і зробили.

Працювати і досягати успіху у вирішенні складних акушерських і пери­натальних проблем без згоди у поглядах акушер-гінекологів, анестезіологів, неонатологів, педіатрів неможливо. Завдяки плановим дискусіям, роботі пліч-о-пліч можна досягти бажаного результату.

За останні три роки у Херсонській обласній клінічній лікарні сталось декілька складних перинатальних випадків із використанням допоміжних репродуктивних технологій, які потребували «дружнього» підходу у вирішенні непростої ситуації.

 

Клінічний випадок №1

До відділення екстрагенітальної допомоги обласної лікарні м. Херсон за направленням центральної районної лікарні госпіталізована пацієнтка в терміні вагітності 32–33 тижні. Омфалоцеле великих розмірів.

Із анамнезу: Вагітність I, бажана. На обліку в жіночій консультації з 12 тижнів. Перебіг вагітності без особливостей. Вперше вроджену ваду розвитку передньої черевної стінки плоду – ембріональну килу в оболонці великих розмірів – діагностовано на УЗД (03.11.2015) в терміні вагітності 31 тиждень.

 

Клінічний випадок №2

До відділення екстрагенітальної допомоги за направленням центральної районної лікарні госпіталізована пацієнтка: вагітність 33–34 тижні. Кіста яєчника великих розмірів у плода. Вагітність II, бажана. На обліку в жіночій консультації з 13 тижнів. Перебіг вагітності без особливостей. На УЗД від 02.06.2017 (гестаційний термін 30 тижнів 5 днів) вперше виявлено ознаки кісти яєчника у плода, розміром 92*71*82 мм; округле анехогенне кістозне новоутворення займало більшу частину черевної порожнини. Всередині цього утворення містилась кіста меншого діаметру (48*45*32 мм). Діафрагма зміщена доверху на 22 мм. Корені легень притиснуті.

 

Обговорення

В обох випадках був проведений пренатальний консиліум у складі: заступника головного лікаря з акушерсько-гінекологічної допомоги, завідувачів акушерського відділення та відділення екстрагенітальної допомоги, дитячих хірургів із обласної лікарні. Прийнято наступне рішення щодо ведення пацієнток: рекомендовано, враховуючи термін гестації, спостереження за станом вагітних та плодів в умовах стаціонару, контроль КТГ, УЗД в динаміці, розродження шляхом кесаревого розтину з подальшим переведенням новонародженого до дитячої обласної лікарні для хірургічної корекції.

Ми орієнтувались на досвід закордонних колег: наприклад, лікарі інституту дитячої кардіології Дитячого медичного центру ім. Шнайдера (Schneider) в Ізраїлі прагнуть уникнути проміжних етапів у наданні високо­кваліфікованої допомоги, скоротити час та шлях транспортування ново­народжених до відповідних лікувальних установ.

У нашому сьогоденні, враховуючи, що перинатальні центри є лише в деяких містах країни, проблема надання своєчасної висококваліфікованої допомоги, безумовно, стоїть гостро. Але завдяки розумінню складної ситуації керуючими лікувальних установ, співпраці акушерів-гінекологів, анестезіологів, неонатологів, педіатрів, дитячих хірургів вагітні з вадами розвитку плода успішно могли народжувати не в умовах акушерського стаціонару, адже саме плід потребував швидкої кваліфікованої допомоги, а у стінах дитячої лікарні (тим більше, у будь-якій лікарні III рівня можна легко організувати все необхідне устаткування для виконання кесаревого розтину). Транспортування проводилось не новонародженого в кареті швидкої допомоги, а вагітної з плодом in utero, тим самим скорочувався шлях немовляти до реанімації чи операційної.

Успішний результат двох вище­зазначених випадків є цьому підтвердженням. Згідно з розробленим раніше планом, в умовах дитячої обласної лікарні в плановому порядку було виконано дві операції кесаревого розтину за модифікованою методикою М. Stark у виконанні двох хірургів, у доношеному терміні вагітності. У першому випадку новонароджений із омфалоцеле, після стабілізації стану та обстеження, був успішно прооперований на другу добу. У другому випадку за життєвим показанням в ургентному порядку ново­народженого було взято до операційної та успішно лапаро­скопічним шляхом видалено кісту яєчника. Виписані у задовільному стані.

Ми вважаємо, що традицію розродження в умовах дитячої лікарні необхідно продовжувати та переймати іншим пологовим будинкам, аби з кожним наступним роком кількість своєчасно прооперованих і врятованих немовлят зростала та в них був шанс на щасливе майбутнє.

Для цього потрібна лише злагод­жена організаційна робота, щоб не втрачати дорогоцінний час на транспортування й так знесиленого новонародженого, усвідомлюючи всі ризики та можливі ускладнення, аби забезпечити якісну відповідну діагностику та миттєву хірургічну допомогу у разі потреби, тому що це неможливо здійс­нити в акушерсь­кому стаціонарі за браком технічного устаткування та відсутності профільних спеціалістів. Натомість виконання кесаревого розтину у стінах дитячої лікарні не потребує надможливостей. Саме це покращить наслідки та період одужування немовлят.

Завдяки спільній роботі як акушерів-гінекологів, так і неонатологів та педіатрів якість надання медичної допомоги новонародженим зросте та врятує десятки «маленьких» життів щорічно.

Всі фото надані авторами