В історичному аспекті одним із перших способів оцінки стану плода є підрахунок вагітною рухів плода. Незважаючи на бурхливий розвиток технічних засобів оцінки стану плода – ультразвукова фотометрія, доплерометрія кровоплину в судинах пуповини, кардіотокографія з комп’ютерною оцінкою основних її параметрів, – тест рухів плода залишається важливою складовою антенатального нагляду. Простота та доступність методу, відсутність матеріальних витрат спонукають до більш глибокого вивчення ефективності його рутинного застосування

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю