Випадок із вторинними змінами, які самостійно зникли. Дані письменництва 

Введення

Бронхолегеневий секвестр становить собою частину нефункціональної легеневої тканини, що не має поєднання зі звичайним трахеобронхіальним деревом і живиться окремою артерією, зазвичай розташовується у нижніх частинах легень.

Бронхолегенева секвестрація (БЛС) є досить рідкісним хворобливим станом, складає близько 1,1–1,8% усіх легеневих хірургічних видалень та 0,15–6,4% усіх легеневих вад розвитку.

Виділяють інтра- та екстралобарні секвестрації, причому інтралобарна форма становить близько 75% усіх легеневих секвестрацій. При обох формах живлення відбувається безпосередньо від аортальних гілок, венозний же відтік при інтралобарній формі здійснюється через розгалуження легеневих вен, а при екстралобарній формі – через системні вени.

Інтралобарна форма має різний за розміром аномальний сегмент легеневої тканини, відокремлений від трахеобронхіального дерева, але покритий вісцеральною плеврою разом зі звичайною легеневою тканиною, тому пренатально його знаходять вкрай рідко.

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю