Актуальність

Одним із завдань сучасної клінічної психіатрії є своєчасна діагностика депресивних розладів та надання відповідної спеціалізованої допомоги. За даними ВООЗ, депресивні розлади займають провідне місце серед 10 основних хвороб, що призводять до інвалідизації населення

Депресія набула у світі таких масштабів, що ВООЗ прирівняла її до епідемії, яка поширюється на все людство [1]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2020 р. серед захворювань, які призводять до інвалідності, депресивні розлади посідатимуть друге місце після ішемічної хвороби серця. Водночас, спостерігається зростання коморбідних із депресією тривожних розладів, таких як: соціальні фобії, генералізовані тривожні розлади, тривожно-депресивні розлади тощо [2]. Не менш актуальною депресія є й в Україні. За даними МОЗ України (2011 р.), в структурі захворюваності на психічну патологію понад 70% становлять саме психічні розлади непсихотичного рівня, серед яких переважають депресії [3].

  До числа найбільш актуальних проблем психіатрії слід віднести питання охорони психічного здоров'я жінок у період вагітності, після пологів, а також раннє розпізнавання та корекцію порушень у системі відношень мати – дитина [4].

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю