Шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі нову рубрику, в якій ми знайомимо вас з новинками фахових періо­­дичних видань. У цьому номері представлено огляд публікацій за грудень 2019–січень 2020 р.

 

 

 

Метформін для індукції овуляції (виключаючи гонадотропіни) у жінок із СПКЯ

Cochrane Library

Метою дослідження було оцінити ефективність та безпеку метформіну в поєднанні або порівняно з кломіфеном цитратом (КЦ), летрозолом та лапаро­скопічним дриллінгом яєчників (ЛДЯ) для поліпшення репродуктивних результатів та зменшення супутніх шлунково-кишкових побічних ефектів у жінок із СПКЯ, яким проводиться індукція овуляції. Порівняно з плацебо, метформін може збільшувати рівень живонароджень.

Автори не впевнені, чи покращує комбінація метформіну та КЦ показники живонароджень у порівнянні з тільки КЦ, однак побічні ефекти з боку шлунково-кишкового тракту, ймовірно, збільшуються при комбінованій терапії. При порівнянні метформіну та КЦ, дані стосовно живонарод­жень були непереконливі, а результати обмежені, через слабку доказову базу.

doi.org/10.1002/14651858.CD013505

 

Систематичний огляд Cochrane

Лапароскопічна кольпосуспензія при нетриманні сечі у жінок

Cochrane Library

Метою дослідження було оцінити лапаро­скопічну кольпосуспензію при нетриманні сечі у жінок та узагальнити основні результати економічної оцінки втручання. Дані свідчать про те, що з точки зору суб’єктивного виліковування нетримання сечі протягом 18 місяців, ймовірно, існує невелика різниця між лапароскопічною кольпосуспензією і відкритою кольпосуспензією та між лапароскопічною кольпосуспензією і встановленням мідуретрального слінгу. Однак, велика частина доказів є низької якості, це означає, що залишається знач­на ступінь невизначеності щодо лапароскопічної кольпоспензії.

https://doi.org/10.1002/14651858.CD002239.pub4

 

Проспективне обсерваційне дослідження

Вплив відкладеного перетискання пуповини на показники газів пуповинної крові після вагінальних пологів і кесаревого розтину у доношених новонароджених без внутрішньоутробного дистресу

BJOG: An international Journal of Obstetrics & Gynaecology

Метою дослідження було оцінити зміни показників газів пуповинної крові після відкладеного на 3 хвилини перетискання пуповини після вагінальних пологів і кесаревого розтину (КР) у доношених новонароджених без внут­рішньоутробного дистресу. Було проведено порівняння парних артеріально-венозних зразків пуповинної крові, взятих при народженні з неперетисненої пуповини і після відкладеного на 3 хвилини перетискання пуповини, після 97 вагінальних пологів та 124 КР. Кислотно-основний стан після відкладеного на 3 хвилини перетискання пуповини зміщувався у бік змішаного ацидозу після КР та переважно в бік метаболічного ацидозу після вагінальних пологів. При КР спостерігалось більш виражене збільшення лактату порівняно з вагінальними пологами.

doi.org/10.1111/1471-0528.16026

 

Короткий науковий огляд

Результати вагітності у жінок з розривом матки або неспроможністю рубця на матці в анамнезі

Obstetrics & Gynecology

Протягом періоду дослідження 37 жінок (59 вагітностей) мали анамнез розриву матки, і 50 жінок (75 вагітностей) – неспроможності рубця на матці. Ці 87 жінок (134 вагітності) склали серію випадків. Результати, про які повідомляється в цьому огляді – це важка захворюваність (розрив матки, гістеректомія, переливання крові, цистотомія, пошкод­ження кишечника, штучна вентиляція легенів, надходження до відділення інтенсивної терапії, тромбоз, повторна операція, материнсь­ка смерть і перинатальна смерть). Автори також повідом­ляють про менш серйозну захворюваність, таку як передлежання плаценти, placenta accretа та виявлення неспроможності рубця під час розрод­ження.

У якості висновку: жінки з анамнезом розриву матки або неспроможності рубця на матці, мабуть, мають низький ризик несприятливих наслідків при наступних вагітностях, якщо вони ведуться стандартизованим способом, включаючи кесарів розтин до початку пологів або на початку передчасних пологів. Автори закликають інші центри повідомляти про результаті вагітностей у таких жінок.

doi.org/10.1097/AOG.0000000000003622

 

Керівництво RCOG

Колапс під час вагітності та у післяпологовому періоді

BJOG: An international Journal of Obstetrics & Gynaecology

Метою цього керівництва було обговорити ідентифікацію жінок з ризиком розвитку колапсу, описати фізіологічні та анатомічні зміни, які впливають на реанімаційні заходи під час вагітності, оптимальне початкове лікування колапсу, виконання перимортального кесаревого розтину, подальше лікування колапсу, наслідки для матері та дитини та систему забезпечення стандартів клінічної практики.

obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1471-0528.15995

 

Практичний бюлетень ACOG

Вагініт у невагітних пацієнток

Obstetrics & Gynecology

Вагініт – це запалення або інфекція піхви, яка пов’язана із спектром симптомів, включаючи вульвовагінальний свербіж, печіння, подразнення, диспареунію, «рибний» запах та аномальні виділення з піхви. Вагінальні симптоми є однією з найчастіших причин відвідування пацієнтками акушера-гінеколога і можуть мати важливі наслідки, такі як дискомфорт та біль, пропуски школи та роботи, порушення сексуальної функції та самосприйняття. Метою даного документа є надання оновленого науково-обґрунтованого керівництва з діагностики та лікування поширених причин вагініту у невагітних пацієнток. Інформація про лікування вагініту у пацієнток з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) представлена в інших джерелах.

doi.org/10.1097/AOG.0000000000003604

 

Думка комітету ACOG

Спадкові ракові синдроми і оцінка ризику

Obstetrics & Gynecology

Спадкові ракові синдроми – це генетична схильність до певних типів раку, які часто маніфестують в ранньому віці і які викликані спадковими патогенними варіантами одного або декількох генів. Найбільш поширені спадкові ракові синдроми у жінок включають синдром спадкового раку молочної залози і яєчників. Оцінка спадкового ризику раку є ключовим фактором для виявлення пацієнтів та сімей, у яких може бути підвищений ризик розвитку певного типу раку. Оцінка повинна регулярно проводитися акушером-гінекологом.

Ця редакція думки комітету включає оновлення, пов’язані зі спадковим раком молочної залози та яєчників, каскадним тестуванням та направленням до фахівців з генетики.

doi.org/10.1097/AOG.0000000000003563

 

Думка комітету ACOG

Насильницькі дії сексуального характеру

Obstetrics & Gynecology

Акушерсько-гінекологічне обстеження включає взаємодію з пацієнткою під час емоціональної вразливості, чутливі фізичні огляди та необхідне з медичної точи зору розкриття приватної інформації про симптоми та переживання жінки. Відносини між пацієнткою і лікарем порушуються, коли виникає плутанина щодо професійних ролей і поведінки або допускається сексуальна експлуатація і заподіяння шкоди. Насильницькі дії сексуального характеру з боку лікарів – це зловживання професійною владою і порушення довіри пацієнтки. Хоча в клінічній практиці насильницькі дії сексуального характеру зустрічаються не часто, навіть один епізод є неприпустимим. Рутинна присутність компаньйонів під час оглядів, на додаток до інших практик, викладених в цьому документі, допоможе переконати пацієнтів і громадськість в тому, що акушери-гінекологи докладають максимум зусиль для створення безпечного середовища для всіх пацієнток.

doi.org/10.1097/AOG.0000000000003608

 

Практичний бюлетень ACOG

Макросомія

Obstetrics & Gynecology

Підозра на макросомію часто зустрічається в акушерській практиці. Зі збільшенням ваги при народженні зростає ймовірність аномалій пологової діяльності, дистоції плечиків, та пологових травм. Метою даного документа є кількісна оцінка цих ризиків, огляд точності і обмежень методів оцінки передбачуваної ваги плода і пропозиції клінічного ведення при вагітності з підозрою на макросомію. Цей документ був переглянутий з метою включення в нього нової літератури і оновленої інформації щодо профілактики макросоміі.

doi.org/10.1097/AOG.0000000000003606

Міжнародне рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження

Анастразол для профілактики раку молочної залози: тривалі результати.

The Lancet

Два великих клінічних дослідження продемонстрували зниження частоти розвит­ку раку молочної залози у жінок з групи високого ризику в перші 5 років спостереження після застосування інгібіторів ароматази. У цьому аналізі автори повідомляють про віддалені результати подальшого спостереження після дослідження IBIS-II, в якому порівнювали анастразол з плацебо з метою визначення ефективності анастрозолу для запобігання раку молочної залози (як інвазійного, так і потокової карциноми in situ) після закінчення лікування. Жінки в постменопаузі з підвищеним ризиком розвит­ку раку молочної залози були випадковим чином розподілені (1:1) в групу анастрозолу (1 мг в день, перорально), або плацебо щодня протягом 5 років. Після завершення лікування, щорічно проводився збір даних про захворюваність на рак молочної залози, смертність, інші види раку і небажані явища (серцево-судинні події і переломи). Цей аналіз виявив значуще триваюче зниження рівня раку молочної залози після лікування анастрозолом, без будь-яких ознак нових пізніх побічних ефектів. Потрібні подальші спостереження для оцінки впливу на смертність від раку молочної залози.

doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32955-1

 

Керівництво NICE

Менопауза: діагностика та менеджмент

NICE guideline

Керівництво  охоплює жінок як в перименопаузі, так і в постменопаузі, а також особливі потреби жінок з передчасним виснаженням яєчників і жінок з гормоно­чутливим раком (наприклад, раком молочної залози). Дане керівницт­во зосереджене на клінічному лікуванні симптомів, пов’язаних з менопаузою, розглядає як фармацевтичні, так і немедикаментозні методи лікування, включає економічний аналіз і розглядає переваги і несприятливі ефекти замісної гормональної терапії.

nice.org.uk/guidance/ng23

 

Директива Американської Академії Педіатрії

Екстрена контрацепція

Pediatrcis

Незважаючи на значне зниження за останні 20 років, у Сполучених Штатах, як і раніше, відзначається значно вищий рівень народжуваності серед підлітків, ніж в інших країнах з високим рівнем доходу. Використання екстреної контра­цепції (ЕК) протягом 120 годин після незахищеного або недостатньо захищеного статевого акту може знизити ризик вагітності. Методи екстреної контра­­цепції включають пероральні препарати, марковані та призначені для використання в якості екстреної контрацепції Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (уліпрістал та левоноргестрел), використання “off-label” комбінованих оральних контрацептивів і введення внутрішньоматкової спіралі. Мета цієї директиви полягає в тому, щоб:

  1. Навчити педіатрів та інших лікарів доступним методам екстреної контра­цепції.
  2. Надати поточні дані про безпеку, ефективність та використанні екстреної контрацепції у підлітків;
  3. Заохотити регулярне консультування і призначення екстреної контрацепції у якості однієї зі стратегій охорони здоров’я щодо зменшення рівня вагітності у підлітків.

doi.org/10.1542/peds.2019-3149

 

Керівництво Квінсленду

Спостереження за станом плода під час пологів

Queensland Clinical Guidelines

Основна мета спостереження за станом плода під час пологів – запобігання несприятливим перинатальним наслідкам, що виникають у результаті метаболічного ацидозу у плода, пов’язаного з пологами. Оскільки мозок плода регулює частоту серцевих скорочень плода за допомогою взаємодії симпатичної і парасимпатичної нервової системи, моніторинг частоти серцевих скорочень плода можна використовувати як показник оксигенації мозку плода. За відсутності факторів ризику, постійний моніторинг частоти серцевих скорочень плода не має доведених переваг і може збільшувати частоту втручань при нормальних спонтанних пологих, які тривають менше 12 годин в активній фазі. Це керівницт­во узгоджується з клінічними керівництвом по спостереженню за станом плода, опублікованим Королівським коледжем акушерів-гінекологів Австралії і Нової Зеландії (RANZCOG), і засноване на ньому.

health.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0012/140043/g-ifs.pdf

 

Перехресне багатоцентрове дослідження

Жіноча сексуальність та вагінальне здоров’я в менопаузі

Menopause

Первинна мета цього дослідження полягала в тому, щоб оцінити зміни в жіночій сексуальності під час менопаузи, вторинна мета – перевірити зв’язок змін жіночої сексуальності з вагінальної атрофією та її симптомами. Було проведене перехресне багатоцент­рове дослід­ження за участю 518 жінок у віці від 40 до 55 років, які зверталися за амбулаторною гінекологічною допомогою у 30 центрах по всій Італії. Сексуальна дисфункція, яка визначалась за шкалою індексу жіночої сексуальної функції (ІЖСВ) <26,55, відзначалася у 70,6% учасниць, збільшившись з 55% у віці від 40 до 45 років до 82,8% у віці від 52 до 55 років. Вагінальна сухість була єдиною змінною, що незалежно корелювала з кожним доменом ІЖСФ, включаючи бажання, збудження, лубрикацію (зволоження), оргазм, задоволеність статевим життям і диспареунію.

doi.org/10.1097/GME.0000000000001427

 

Систематичний огляд та мета-аналіз рандомізовних контрольованих досліджень

Використання мізопростолу перед встановленням внутрішньоматкової системи

The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care

Мізопростол використовується перед введенням внутрішньоматкової системи для підготовки шийки матки. Однак, оскільки наявні дані є супереч­ливими, метою дослідження було оцінити частоту невдалого введення внутрішньо­маткової системи, больові відчуття, частоту використання розширювачів шийки матки та побічні наслідки після використання мізопростолу. У результаті дослідження було виявлено, що частота невдалого введення внутрішньоматкової системи зменшується у жінок з анамнезом кесаревого розтину та у жінок з анамнезом невдалого введення після використання мізопростолу. Але, хоч премедикація мізопростолом зменшила кількість невдалих спроб введення, вона значно посилила небажані ефекти і мала гетерогенний характер ефективності; таким чином, рутинне використання мізопростолу не підтверд­жується доказами.

doi.org/10.1080/13625187.2019.1706079

 

Популяційне поперечне дослідження

Поширеність потенційно непотрібних бімануальних вагінальних оглядів та мазків за Папаніколау серед дівчат-підлітків та молодих жінок у віці 15–20 років у США

JAMA Internal Medicine

Метою було оцінити поширеність потенційно непотрібних бімануальних вагінальних оглядів та мазків за Папаніколау (Пап-тест) серед дівчат-підлітків та молодих жінок у віці до 21 року (далі – молоді жінки) у США та визначити фактори, пов’язані з отриманням цих обстежень. За результатами цього популяційного поперечного дослід­ження з використанням даних 2011–2017 років, 2,6 мільйонам молодих жінок у Сполучених Штатах було проведено бімануальний вагінальний огляд, 54,4% з них були потенційно непотрібними. 2,2 млн. молодих жінок було проведено Пап-тест і 71,9% з них були потенційно непотрібними. Цей аналіз показав, що більше половини вагінальних оглядів і майже три чверті Пап-тестів, проведених серед молодих жінок в період з 2011 по 2017 роки, були потенційно непотрібними, піддаючи жінок ризику можливої шкоди.

doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.5727

 

Огляд чотирьох національних керівництв

Оперативні вагінальні пологи

Journal of Perinatal Medicine

Метою даного дослідження було розглянути і порівняти рекомендації з опуб­лікованих керівництв з ведення оперативних вагінальних пологів (ОВП). Був проведених огляд керівництв Королівсь­кого коледжу акушерів та гінекологів (RCOG), Королівсь­кого Австралійського і Новозеландсь­кого коледжу акушерів і гінекологів (RANZCOG), Товариства акушерів і гінекологів Канади (SOGC) і Американського коледжу акушерів і гінекологів (ACOG) з інструментальних вагінальних пологів. У всіх керівництвах вказується, що використання будь-якого інструменту має ґрунтуватися на клінічних обставинах і досвіді лікаря. Показання, протипоказання, причини і класифікація ОВП в цілому дуже схожі у розглянутих керівництвах. Не існує єдиної думки про фактичну техніку, яка повин­на використовуватися, включаючи тип щипців або вакууму та силу і тривалість тракцій.

doi.org/10.1515/jpm-2019-0433

 

Думка комітету ASRM

Збереження фертильності у пацієнток, що проходять гонадотоксичну терапію або гонадектомію

Fertility and Sterility

Пацієнтам, які готуються до проведення гонадотоксичної медикаментозної терапії, променевої терапії або гонадектомії, повинна бути надана консультація щодо доступних варіантів збереження фертильності. Збереження фертильності найкраще може бути забезпечено комплексними програмами, які розроблені для вирішення унікальних проблем, що стоять перед цими пацієнтами. Цей документ замінює документ з аналогічною назвою, який був опублікований в 2013 році.

doi.org/10.1016/j.fertnstert.2019.09.013

 

Ретроспективне когортне дослідження

Зв’язок між лікуванням неплідності та ризиком розвитку раку у дітей

Jama

Метою дослідження було вивчити зв’язок між різними видами лікування неплідності і ризиком розвитку раку у дітей. Після 12,2 мільйонів людино-років спостереження (в середньому 11,3 років) рівень захворюваності на рак у дітей склав 17,5 на 100 000 дітей, народжених від фертильних жінок (n=910 291), і 44,4 на 100 000 дітей, що народилися після трансферу кріоконсервованих-розморожених ембріо­нів (n=3 356).

У порівнянні з дітьми, народженими від фертильних жінок, трансфер кріоконсервованих-розморожених ембріонів був пов’язаний з підвищеним ризиком розвитку раку у дітей (14 випадків раку; відношення моментного ризику [hazard ratio, HR] 2,43 [ДІ 95%, 1,44–4,11]; різниця в рівні захворюваності 26,9 [95% ДІ 2,8–51,0] на 100 000), переважно через підвищений ризик лейкемії (5 випадків раку; частота захворюваності 14,4 на 100 000; HR 2,87 [ДІ 95%, 1,19–6 , 93]; різниця в рівні захворюваності, 10,1 [95% ДІ -4,0–24,2] на 100 000) та пухлин симпатичної нервової системи (<5 випадків раку; HR 7,82 [95% ДІ 2,47–24,70]).

Серед дітей, що народилися в Данії після трансферу кріоконсервованих-відталих ембріонів було виявлено невелике, але статистично значуще підвищення ризику розвитку раку в дитячому віці; зв’язку з іншими типами лікування неплідності виявлено не було.

doi.org/10.1001/jama.2019.18037

 

Проспективне когортне дослідження

Діагностичне значення тесту «Chorioquick» для виявлення хоріо­амніоніту у жінок з передчасним розривом плодових оболонок

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Метою було визначити точність напівкількісного експрес-тесту визначення інтерлейкіну-6 (IL-6) у вагінальному секреті («Chorioquick») для виявлення хоріоамніоніту у жінок з передчасним розривом плодових оболонок (ПРПО). До проспективного когортного дослідження, яке проводилося в 5 госпіталях третинного рівня в Нігерії залучалися жінки з підтверд­женим ПРПО з 1 серпня 2017 р. по 31 жовтня 2018 р. Зразки цервіковагінального секрету були протестовані за допомогою тесту Chorioquick. Хоріоамніоніт був гістологічно підтверд­жений після пологів. Основними критеріями були чутливість, специфічність і точність. Загалом чутливість тесту склала 97.5% (95% довірчий інтервал [ДІ] 85.3–99.9), специфічність 87.9% (70.9–96.0), і точність 93.2% (79.5–99.1). Аналіз підгрупи жінок в гестаційному терміні <37 тижнів вагітності показав чутливість 100,0% (95% ДІ 83,4–100,0), специфічність 91,3% (70,5–98,5) і точність 95,8% (82,5–99,5).

doi.org/10.1002/ijgo.13095