Економічна ефективність універсального скринінгу довжини шийки матки у запобіганні передчасним пологам

 Einerson BD, Grobman WA, Miller ES, Cost-effectiveness of risk-based screening for cervical length to prevent preterm birth, Am J Obstet Gynecol. 2016 Jul;215(1):100.e1-7

 Незважаючи на активні дискусії, все ще не вдалося досягнути консенсусу щодо того, у яких групах жінок доцільно рутинно вимірювати довжину шийки матки – у жінок з передчасними пологами в анамнезі або ж і без передчасних пологів. Альтернативою для універсального скринінгу запропонували виконувати скринінг лише у жінок групи ризику, що оцінювали як ефективніше з економічного погляду втручання для запобігання передчасним пологам.

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю