Time to Restrict Anti-RhD Prophylaxis to RhD Negative Women With RhD Positive Baby?

 Medscape: goo.gl/u6FuFf

Reuters Health Information, підготовлено Megan Brooks.

Переклад українською: Олексій Соловйов.

 NEW YORK (Reuters Health): британські дослідники кажуть, що проста антенатальна проба крови в 11 тижнів вагітности може точно встановити необхідність профілактики анти-Д імуноґлобуліном Rh (D) негативних жінок з Rh (D) позитивними дітьми, що зменшить частоту непотрібного призначення профілактики.

Наразі в багатьох країнах стандартом є рутинна антенатальна профілактика анти-Rh (D) імуноґлобуліном усіх Rh (D) негативних жінок у третьому триместрі, незалежно від резус-статусу дитини.

Проте, у широкому загалі білої популяції близько 38% резус-негативних жінок носять негативних за Rh (D) чинником плодів, відповідно, одержання ними анти-Rh (D) імуноґлобуліну непотрібне, зазначають дослідники у статті в BMJ (British Medical Journal).

Перший автор Lyn Chitty з UCL Institute of Child Health у Лондоні з колеґами в проспективному багатоцентровому дослідженні на базі семи жіночих лікарень Англії оцінили точність визначення плодової Rh (D) шляхом використання позаклітинної плодової ДНК у материнській плазмі у різному віці вагітности.

Від кожної з залучених у дослідження 2 288 жінок вони мали до чотирьох результатів (усього 4913).

Згідно висновків дослідників, чутливість визначення позитивного Rh (D) склала 96,85% у разі проведення проби принаймні в 11 повних тижнів; 99,83% при дослідженні між 11 та 13 тижнями вагітности; 99,67% у 14–17 тижнів; 99,82% між 18 та 23 тижнями; і 100% – після 23 тижнів вагітности.

Автори зазначають, що було лише 19 хибних результатів (0,4%), котрі могли би наразити на ризик дитину, коли Rh (D) позитивний плід був хибно позначений як Rh (D) від’ємний.

«Серед цих хибних результатів 16 були з 754 зразків, одержаних до 11 тижнів (2,1%), порівняно з лише трьома хибними результатами з 2189 (0,1%) зразків, коли пробу здійснювали між 11 та 23 тижнями вагітности. Усі 864 Rh (D) позитивні плоди, досліджені після 23 тижнів вагітности, були генотиповані правильно» – пише Dr. Zarko Alfirevic з University of Liverpool та Dr. Therese Callaghan з NHS Blood and Transplant, теж з Ліверпуля.

Вони також відмічають, що хибне визначення Rh (D) негативної дитини як Rh (D) позитивної є «меншим клопотом – мати одержить непотрібну анти-Д профілактику, але ж це і є тепер рутинною практикою в Об’єднаному Королівстві (UK). Знахідки Chitty з колеґами є неспростовними, і прийшов час для нас надати вибір Rh (D) негативним вагітним жінкам».

В листі до Reuters Health д-р Nancy C. Rose, Голова Комітету з генетики Американського Товариства Положників та Гінекологів (ACOG), сказала: «Таке застосування неінвазивних пренатальних проб (NIPT) є добре знаним… NIPT можна використати у жінок з браком Rh (D) білка для оцінки впродовж вагітності, чи має плід ген Rh (D), та визначити його. Це дозволяє виявляти Rh позитивний плід у Rh негативної матері, і використано в Европі для пренатальної оцінки».

Д-р Rose, яка є директором репродуктивної генетики в Intermountain Healthcare та професоркою положництва та гінекології в University of Utah, додала: «Таке застосування NIPT було попередньо вивчено у Товаристві й вивчатиметься надалі.

NIPT постійно змінюється, і тому Комітет стало оцінює технології. Ми маємо вдумливий підхід до всього доступного письменництва і уважно його вивчаємо.

Инші чинники також грають свою роль, такі, як вартість досліджень та способи запровадження нових технологій у ведення пацієнток.

Також дуже важливою є точність дослідження, аби захистити жінок та бути впевненими, що не буде імунізованих пацієнток, пропущених цією технологією».

  Джерело: http://bit.ly/1qJ1OMj та http://bit.ly/1uJNH8L, BMJ 2014.

 

 Від тлумача:

По-перше, було кумедно читати пояснення директорки пані Rose, яка замість визнати пріоритет дослідження своїх колеґ з Об’єднаного Королівства і привітати їх з ним, нагадала до болю знайомі подібні вигадки радянських науковців з браку власних науково-практичних результатів.

По-друге, на мій погляд, найважливішою в цьому матеріалі є думка, висловлена д-ром та дослідником з Ліверпуля паном Жарко Алфіревічем: «Знахідки Chitty з колеґами є неспростовними, і прийшов час для нас надати вибір RhD-негативним вагітним жінкам». І саме це твердження є цілком актуальним для України. З урахуванням деяких наших вітчизняних особливостей, про які нижче.

В реаліях розвинених країн кожне окреме неінвазивне пренатальне обстеження (NIPT) за своєю вартістю є порівняним з вартістю окремо здійсненого УЗД чи біохімічного дослідження крові в 11–13 тижнів, та на порядок нижчим, ніж діагностичний амніоцентез.

В наших же українських умовах, навпаки, NIPT є у 3–8 разів дорожчим за діагностичний амніоцентез разом із визначенням каріотипу та резус-чинника дитини, та в 20–80 (!!!) разів дорожчим за кожне окреме ультразвукове чи біохімічне дослідження; також приблизно у 12–15 разів дорожче за вартість дози анти-Д імуноглобуліну.

Відповідно, з погляду вартості та здорового глузду, В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ в Україні ефективніше та значно дешевше здійснити плановий діагностичний амніоцентез у 17–19 тижнів вагітности, бо це буде точніше й дешевше і щодо каріотипу, і щодо, відповідно, визначення генетичної статі дитини, і щодо резус-чиннику дитини, і щодо можливих делеційних синдромів, і щодо можливих біохімічних, бактеріологічних чи молекулярно-генетичних досліджень.

В тому випадку, коли фінансове питання перед родиною не стоїть, і вагітна жінка з від’ємним резус-чинником здає кров в 11–13 тижнів для неінвазивних досліджень (NIPT) щодо найбільш поширених хромосомних анеуплоїдій та делеційних синдромів, слід лише повідомити їй про можливість визначення також і резус-чинника дитини.

Якщо ж родина обмежена у фінансах, проте воліла б дослідити ЛИШЕ резус-чинник плода при від’ємному резусі матері саме в 11–13 тижнів, то слід повідомити їй, що це можливо в самій Україні, а вартість такого дослідження порівняна з вартістю однієї дози анти-Д імуноґлобуліну.

Себто, все викладене в цих тезах від британських дослідників вже кілька років є доступним в Україні для будь-якої вагітної жінки.