Список умовних скорочень:

АМГ   антимюллерів гормон;

А        андростендіон;

АГ      артеріальна гіпертензія;

АТ      артеріальний тиск;

ВШ     відношення шансів;

ВР      відносний ризик;

Е2      естрадіол;

ІМТ    індекс маси тіла;

КОК   комбіновані оральні контрацептиви;

ЛГ      лютеїнізуючий гормон;

МС     метаболічний синдром;

СПКЯ  синдром полікістозних яєчників;

С-РБ   С-реактивний білок;

ССЗ    серцево-судинні захворювання;

Т        тестостерон;

ФСГ   фолікулостимулюючий гормон;

ЦД     цукровий діабет;

IL      interleukin (англ., інтерлейкін)

TNF   tumor necrosis factor (англ., фактор некрозу пухлин)

Серед багатьох захворювань людини артеріальна гіпертензія (АГ) займає особливе місце. Це обумовлено широким спектром факторів ризику підвищення артеріального тиску (АТ), численними патогенетичними механізмами розвитку АГ, а також віковими та гендерними особливостями даної патології. Нейрогуморальна регуляція АТ має певні відмінності у жіночому і чоловічому організмах. Оскільки функціонування жіночої репродуктивної системи має чітку ієрархічну організацію, необхідно розглянути основні механізми регуляції, що забезпечують участь яєчників у процесах життєдіяльності.

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю