Перинатальна охорона плода є провідним завданням акушера-гінеколога, що спостерігає жінку протягом її вагітності. І, якщо ультразвукова анатомічна візуалізація та пренатальна діагностика хромосомної патології крокує впевнено уперед, оцінка функціонального стану плода ще має багато чорних плям і є досить недосконалою. З розвитком медичної візуалізації з’являються нові можливості та методології оцінки стану плода. Вдосконалюються знання щодо патогенезу функціональних розладів, особливо асоційованих із гіпоксемією, яка має негативний вплив на якість постнатального прогнозу. Представлений матеріал має на меті ознайомлення з новими можливостями пренатальної функціональної оцінки кардіоваскулярної системи плода та їх клінічного застосування

 

Одним із завдань фетальної ехокардіо­графії є функціональна оцінка стану серцево-судинної системи. Навіть у разі структурно нормального серця плода існує багато серцевих та позакардіальних патологій, які можуть впливати на здатність серця доставляти кисень у мозок та інші системи організму плода. До цих патологічних станів відносяться: перинатальна інфекція (найчастіше – парвовірусна інфекція), наявність цукрового діабету у матері, вплив різноманітних токсинів, анемія у плода (імунного та не­імунного генезу), аутоімунні захворювання матері та плода, врод­жені аномалії розвитку, фетальні аритмії, спадкова або ідіопатична кардіоміопатія плода, підвищене фетальне перед- або постнавантаження внаслідок судинних пухлин або плацентарної дисфункції, або гуморальні фактори [2, 5]. І у таких випадках оцінка некардіальної патології, наявної у плода, є головною для визначення етіології серцево-судинної дисфункції, що існує.

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю