* Американське товариство акушерів-гінекологів. Фахівці сфери охорони жіночого здоров'я. Товариство медицини матері та плода. Консенсус із надання акушерської допомоги. №1, березень 2014.

Цей документ розроблений спільно Американським товариством акушерів- гінекологів (ACOG)і Товариством медицини матері і плода за участі Aaron B. Caughey, MD, PhD; Alison G. Cahill, MD, MSCI; Jeanne-Marie Guise, MD, MPH та Dwight J. Rouse, MD, MSPH. Інформація відображає стан клінічних та наукових досягнень на момент видання керівництва, може бути змінена і не повинна розглядатися як обов'язковий для виконання курс лікування або процедур. При застосуванні керівництва на практиці можливі варіації, виходячи з потреб конкретного пацієнта, наявних ресурсів та специфічних для лікувальної установи або типу лікарської практики обмежень.

 

У 2011 році кожна з трьох жінок, які народили у США, зробили це за допомогою кесаревого розтину (КР) [1]. Навіть не зважаючи на те, що рівень первинних кесаревих розтинів та їхня загальна кількість протягом останнього часу перестали зростати, з 1996 по 2011 р. спостерігався їх швидкий ріст (рис. 1).

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю