Placental abnormalities differ between small for gestational age fetuses in dichorionic twin and singleton pregnancies

Вашій увазі пропонується огляд матеріалу про аномалії плаценти при замалій вазі плода у двоторочковій двійні та в одноплодовій вагітності. Стаття «Placental abnormalities differ between small for gestational age fetuses in dichorionic twin and singleton pregnancies» була опублікована у грудні 2017 року в журналі Placenta (Volume 60, Pages 28–35).

Джерело: Placenta, Dec 2017,
Volume 60, Pages 28–35 

https://goo.gl/Aq4RGd

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.placenta.2017.10.002

Автори: Mia Kibel, Michael Kahn, Christopher Sherman, John Kingdom, Arthur Zaltz, Jon Barrett, Nir Melamed. Український переклад:
Олексій Соловйов.

Головне

  • Посліди малих для свого віку вагітности близнюків рідше показують ознаки плацентарної недостатности порівняно до малих для свого віку вагітности плодів з одноплодових вагітностей.
  • Малі для свого віку вагітности близнюки частіше мають крайові чи оболонкові входження пуповин.
  • Ці знахідки підтверджують гіпотезу, що відносне зменшення близнюків може бути доброякіснішим, ніж при одноплодових вагітностях.

 

Плоди-близнюки повільніше зростають у третьому триместрі порівняно до одноплодових вагітностей. Проте залишається незрозумілим, якою мірою плаценто-залежні чинники відносної затримки росту близнюків є подібними до таких станів при одноплодових вагітностях. Мета дослідження полягала у вирішенні цього питання через порівняння послідів маленьких для свого віку вагітности близнюків з такими при одноплодових вагітностях.

Ретроспективне когортне дослідження охопило усіх малих для свого віку вагітности новонароджених без аномалій після одноплодових та близнюкових вагітностей, народжених від 2002 до 2015 рр. у єдиному центрі третього рівня надання медичної допомоги.

Малими для свого віку вагітности визначалися такі діти, вага яких при народженні була <10-го перцентилю згідно зі статево-залежними національними референтними таблицями.

Плацентарні знахідки порівнювались між малими для свого віку близнюками та дітьми з одноплодових вагітностей, знахідки класифікувалися відповідно до уражень, пов’язаних із порушеннями материнського судинного кровоплину, плодового судинного кровоплину, плацентарних крововиливів та хронічного вілліту.

На загал вимогам включення у дослідження відповідали 532 малих для свого віку вагітности близнюки та 954 дитини з одноплодових вагітностей. Близнюки мали більшу середню вагу послідів (371±103 г проти 319±107, p <0,001) та менше плодово-плацентарне відношення (6,0±2,5 проти 6,7±3,2, p <0,001) порівняно з дітьми після одноплодових вагітностей. Порівняно до малих дітей після одноплодових вагітностей, у малих близнюків рідше зустрічалася патологія посліду (aOR 0,37, 95% CI 0,29–0,46), надмірне покручення судин пуповини (aOR 0,45, 95% CI 0,33–0,61), вага посліду <10-го перцентилю (aOR 0,13, 95% CI 0,08–0,20), патологія материнського судинного кровоплину (aOR 0,24, 95%-CI 0,18–0,30) та патологія плодового судинного кровоплину (aOR 0,62, 95%-CI 0,48–0,82). При цьому малі близнюки виказали частішу ймовірність крайового чи оболонкового входження пуповини, ніж малі діти з одноплодових вагітностей (aOR 13,82, 95% CI 10,44–18,30). Подібний важливий зв’язок було помічено у підгрупах малих плодів із вагою при народженні нижче 5го й 3го перцентилю до свого віку вагітности.

Ці результати ілюструють: механізми, що передують зменшенню росту плодів при двоторочкових (dichorionic) двійнях, відрізняються від таких, що відбуваються при одноплодових вагітностях, і можуть підтримувати гіпотезу про те, що затримка росту при двоторочкових двійнях може бути доброякіснішою, ніж при одноплодових вагітностях.

Від упорядника розділу й тлумача Олексія Соловйова:

Дозвольте це все пояснити «по-простому», ближче до практики: беручи до уваги ці наведені тези та оприлюднені раніше на шпальтах «З турботою про Жінку» (№5 (71) 2017. – Ст. 4-5; №7 (73), 2017. – Ст. 48-50; №7 (82), 2017. – Ст. 51) дані щодо статево-залежних особливостей антенатальної патології у ненароджених дітей, при доношеній вагітності чи в пологах слід значно прискіпливіше доглядати одноплодового хлопчика із затримкою росту, обов’язково здійснюючи інтранатальний моніторинг шляхом КТГ, і швидше завершувати пологи оперативним шляхом у разі поганих інтранатальних показників, ніж при подібних станах у дівчаток або в разі затримки росту плода-близнюка. При інших подібних умовах!

Себто БЕЗ гіперкоаґуляційних розладів, тривалої гіпертензії вагітних чи прееклямпсії матері малий близнюк чи мала дівчинка з одноплодової вагітності має більший «запас міцності» для звичайних пологів природним шляхом, ніж малий хлопчик з одноплодової вагітности. ЗА НАЯВНОСТІ гіперкоаґуляційних розладів у пологах більший ризик матимуть малі плоди з крайовим чи оболонковим входженням пуповини (ще більший, як вони до того ж мають єдину артерію пуповини чи надмірно покручену пуповину), незалежно від статі чи плодовости. Причому, ці ризики в останньому будуть пов’язані не стільки з погіршенням стану новонароджених, скільки з асфіксією або й раптовою інтранатальною загибеллю. Відповідно, при останніх згаданих проявах бажано мати не лише сталий інтранатальний моніторинг плода, а й розгорнуту про всяк випадок операційну.