За філософським вченням, вся суть життя полягає у єдності та протиріччі жіночого та чоловічого. У царині гормонального гомеостазу це передбачає необхідність для нормального функціонування як жіночих статевих гормонів, так і андрогенів. Проте надмірна екскреція чоловічих статевих гормонів несе небезпеку для жіночого здоров'я на багатьох рівнях. Найбільш поширені з них – гірсутизм та акне, крім ознак медичного негаразду, спричинюють значні порушення самооцінки, якості життя та психологічного комфорту [3]. Диференційний діагноз у таких випадках повинен охоплювати синдром полікістозних яєчників, фізіологічну пубертатну гіперандрогенемію та ідіопатичну гіперандрогенемію. Пропонуємо читачеві виклад думки експертів Американської колегії акушерів-гінекологів щодо скринігу та ведення гіперандрогенемії у підлітків

 

Попри те, що гірсутизм та акне не є єдиними проявами, що супроводжують гіпереандрогенемію (ГА), саме ці два симптоми найбільш тісно асоційовані з підвищеним вмістом андрогенів.

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю