Першоджерело: The association between first trimester AFP to PAPP-A ratio and placentally-related adverse pregnancy outcome // Placenta. – Available online doi.org/10.1016/j.placenta.2019.04.005

Автори: Alice E. Hughes, Ulla Sovio, Francesca Gaccioli, Emma Cook, D Stephen Charnock-Jones, Gordon C.S. Smith, Cambridge, United Kingdom

Питання дослідження

  • Відношення АФП до РАРР-А у І триместрі пов’язане з погіршеними наслідками вагітностей.
  • Це відношення не потребує корекції до ваги матері та даних вимірювань вагітности.
  • Якість просівних досліджень є порівняною до особистих, виправлених вимірювань.

Автори дослідження знайшли, що низький рівень пов’язаного з вагітністю білка А (pregnancy-associated plasma protein A, PAPP-A) у материнській сироватці, виміряний у І триместрі, та високий рівень альфа-фетопротеїну (АФП), виміряний у ІІ триместрі, має зв’язок із погіршеними через плацентарну недостатність наслідками вагітностей; встановили синергетичні відносини між цими показниками. Науковці також дослідили корисність простого відношення вмісту в материнській сироватці АФП до РАРР-А (АФП:РАРР-А), виміряного у І триместрі, як просівного обстеження.

Методи

Автори статті вивчили 4057 вагітних жінок, які раніше ще не народжували, з одноплодовими вагітностями з так званого дослідження the Pregnancy Outcome Prediction (POP) study (Передбачення Наслідків Вагітности). Вони розглянули передбачувальну здатність щодо погіршених наслідків вагітностей співвідношення АФП:РАРР-А, виміряного у І триместрі, із корекцією до материнської ваги й віку вагітності на час досліджень та без такої корекції. Також автори порівняли відношення АФП:РАРР-А зі скоригованим АФП та первинним РАРР-А і в комбінації.

Результати

Відношення АФП:РАРР-А понад 10 були пов’язані з погіршеними через плаценту наслідками вагітностей, включно із ЗРП (RR 3,74, 95% довірчий інтервал (CI) 2,30–6,09), тяжкою прееклампсією (RR 2,12, 95% CI 1,39–3,25) та мертвонародженням (RR 5,05, 95% CI 1,48–17,18). Співвідношення працювало добре щодо передбачення погіршених наслідків вагітностей, коли порівнювали з виправленими даними як АФП, так і РАРР-А, подібно і з моделями комбінації даних. Себто, автори визначили, що передбачувальна здатність не залежить від корекції одержаних даних відносно материнської ваги чи віку вагітности на час вимірювання.

Обговорення

Автори дослідження роблять висновки, що підвищений рівень співвідношення материнських АФП до РАРР-А у І триместрі пов’язаний із погіршеними через плаценту наслідками вагітностей у безвибірковій когорті вагітних жінок із одноплодовими вагітностями, які ще не народжували.

Від упорядника розділу й тлумача Олексія Соловйова:

На день підготовки цих тез перевірив на е-сторінці the Fetal Medicine Foundation кількість українських лікарів, які не лише ознайомились із курсом УЗД в 11–13 тиж., а й надіслали звукограми щодо правильного вимірювання комірцевого простору й отримали Свідоцтво спроможності щодо виконання таких вимірювань (fetalmedicine.org/lists/map/certified/NT). Таких лікарів станом на 05.05.19 р. – 131, оскільки одна колежанка зареєструвалася двічі. З них на 05.05.19 р. лише 35 успішно пройшли незалежний аудит й надали зображення й дані виконаної за минулий рік власної роботи, визнаної задовільною (fetalmedicine.org/lists/map/certified/NT-specialist), та 52 українських лікарі мають Свідоцтво спроможності щодо правильного доплерівського вимірювання кровоплину в маткових артеріях у 11–13 тиж. (fetalmedicine.org/lists/map/certified/Ut). УСІ лікарі, які мають Свідоцтво спроможності щодо вимірювання комірцевого простору (131), МАЮТЬ ПРАВО на електронний ключ від the Fetal Medicine Foundation для розрахунків ризику І триместру (в 11–13 тиж.) не лише щодо можливих хромосомних анеуплоїдій, але й щодо можливих пізніших акушерських ускладнень (УВАГА!!!) не лише в комерційних програмах ASTRAIA, ViewPoint та Zeitgeist, але й у БЕЗОПЛАТНІЙ програмі FMF First Trimester Screening program, яку можна вільно завантажити на сторінці FMF після безоплатної же реєстрації власної е-сторінки на courses.fetalmedicine.com/login/login?locale=en. Покроково українською мовою для тих, хто не володіє англійською: fmfua.com/fmc/Stalenavchannja_54.html.

У всіх згаданих програмах, включно з безоплатною (яка «розмовляє» не лише державною мовою, а й найпоширенішими в Україні мовами меншин: грецькою, польською, російською, румунською, угорською), передбачена, зокрема, можливість біохімічних вимірювань бета-ХГЛ, РАРР-А, чинника зростання плаценти (PlGF) та АФП. Відповідно, кожен, хто матиме будь-яку зі згаданих програм та Свідоцтво спроможності від FMF, зможе щодня використовувати у своїй роботі таке найсучасніше знаряддя розрахунків ризиків можливих хромосомних анеуплоїдій та пізніших акушерських ускладнень. Схильні ж до наукового аналізу лікарі зможуть оцінити користь оцінки вивченого співвідношення АФП:РАРР-А, починаючи від І триместру.

Оскільки маємо доведений позитивний вплив дрібних (150 мг) доз аспірину для запобігання пізніших ускладнень вагітности, якщо він призначається від І триместру (принаймні, до 16 тиж.) і призначається лише групі підвищеного ризику цих пізніших ускладнень, створення групи підвищеного ризику в ІІ триместрі втрачає сенс. Відповідно, в продовження наведених знахідок було б цікаво дослідити саме в І триместрі співвідношення АФП та РАРР-А. Можливо, це зможе підвищити точність створення груп ризику.