Katsuhiko Naruse, Taihei Tsunemi, Naoki Kawahara, Hiroshi Kobayashi Preliminary evidence of a paternal-maternal genetic conflict on the placenta: Link between imprinting disorder and multi-generational hypertensive disorders // Placenta, 2019; preprint.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.placenta.2019.02.009

Огляд Олексія Соловйова.

 

Головне в роботі

  • Погіршення перетворень спіральних артерій матки є головною хворобливою знахідкою при гіпертензивних розладах вагітності.
  • Гіпертензивні розлади вагітності тісно пов’язані з концепцією «витоків розвитку здоров’я та хвороби».
  • «Сигнали небезпеки» від трофобласту, ймовірно, потрапляють до плодового кровотоку.
  • Жирні кислоти чи жирові цитокіни можуть впливати на здоров’я дітей в їхьому подальшому житті.
  • Ключовим чинником початку хвороби може бути батьківсько-материнський генетичний конфлікт.

 

Автори дослідження і статті згадують, що останніми кількома десятиріччями досягнуто значного дослідницького прогресу щодо гіпертензивних розладів при вагітності (ГРВ). Основною хворобливою знахідкою при ГРВ є порушення плацентації, особливо брак перетворень спіральних маткових артерій.

Тепер у якості маркерів для раннього передбачення розвитку ГРВ використовують сполуки – члени родини судинних ендотеліальних чинників росту. Автори відмічають, що епідеміологічні дослідження також показують імовірність впливу ГРВ на наступні покоління дітей, представляючи концепцію витоків розвитку здоров’я та хвороб, пов’язаних із хворобами.

Проте точний патогенетичний механізм впливу ГРВ на нащадків залишається невідомим. Показано, що група чітко прозапальних молекул, відомих як «сигнали небезпеки», виділяється плацентарною поверхнею трофобласту, зростаючи в материнському кровотокові при ГРВ, а звідти, ймовірно, потрапляючи до плодового кровотоку.

Такі сигнали, що включають в себе жирні кислоти чи адипоцитокіни, можуть впливати на здоров’я потомства у подальшому житті. Більше того, гіпоксичні стани впливають на плацентарну метиляцію, і ці зміни також можуть переходити на плід. Хоча генетичне походження хвороби досі не є відомим, гіпотезу можна розвинути в напрямку батьківсько-материнського конфлікту, і найважливіші ділянки відбитків уражень можуть стати ключовим чинником для початку хвороби.

Особливо порушення рівноваги батьківських та материнських чинників може перешкоджати правильній плацентації, інвазії трофобласту, децидуалізації або імунній модерації; таких чинників, як прагнення ліпшого живлення плода (батьківський) проти забезпечення благополучних пологів та подальшої вагітності (материнський).

Автори наголошують, що вони переглянули дослідницький прогрес щодо ГРВ та зосередились на новітній концепції генетичного конфлікту, котра, як очікується, забезпечить нове розуміння причин ГРВ, патофізіології та впливів, що передаються нащадкам через покоління.