Шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі нову рубрику, в якій ми будемо знайомити вас з новинками фахових періодичних видань. У цьому номері представлено огляд публікацій за жовтень–листопад 2019 р.

 

Систематичний огляд Cochrane. Антибіотикотерапія при безсимптомній бактеріурії під час вагітності Cochrane Library

Метою дослідження було оцінити вплив антибактеріальної терапії при безсимптомній бактеріурії на ризик розвитку пієлонефриту, народження дитини з низькою масою тіла і передчасних пологів. Антибіотикотерапія може бути ефективною для зниження ризику пієлонефриту у вагітних, але автори мають обмежену впевненість в ефективності, враховуючи низьку достовірність доказів. При лікуванні антибіотиками може спостерігатися зниження частоти передчасних пологів і низької маси тіла при народженні, що узгоджується з теоріями про роль інфекції у несприятливих результатах вагітності, але знову ж таки, достовірність цього ефекту обмежена, враховуючи низьку достовірність доказів.

https://doi.org/10.1002/14651858.CD000490.pub4

 

Систематичний огляд Cochrane. Тривала терапія агоністами ГнРГ перед заплідненням in vitro (ЗІВ) для поліпшення результатів фертильності у жінок з ендометріозом

Cochrane Library

Метою дослідження було порівняти ефективність і безпеку тривалої терапії агоністами гонадотропін-рилізинг-гормону (ГнРГ) (мінімум 3 місяці) з відсутністю лікування або з іншим лікуванням (наприклад з безперервним прийомом комбінованої оральної контрацепції (КОК) або хірургічним лікування ендометріоми) перед стандартним ЗІВ або внутрішньоцитоплазматичним введенням сперматозоїдів (ICSI) у жінок з ендометріозом. У цьому огляді порушуються важливі питання, щодо переваг тривалої терапії агоністами ГнРГ в порівнянні з відсутністю попереднього лікування перед стандартним ЗІВ/ICSI у жінок з ендометріозом. Всупереч попереднім результатам, автори не впевнені, чи впливає тривала терапія агоністами ГнРГ на частоту живонародження або на частоту ускладнень в порівнянні зі стандартним ЗІВ/ICSI. Крім того, автори не впевнені, чи впливає це лікування на частоту клінічної вагітності, багатоплодової вагітності, частоту викиднів, середню кількість ооцитів і середню кількість ембріонів.

https://doi.org/10.1002/14651858.CD013240.pub2

 

Систематичний огляд Cochrane. Пренатальне застосування прогестинів для профілактики спонтанних передчасних пологів у жінок з багатоплодовою вагітністю

Cochrane Library

Метою дослідження було оцінити користь і шкоду застосування прогестинів для профілактики передчасних пологів у жінок з багатоплодовою вагітністю. Автори включили в огляд 16 досліджень, у яких порівнювалося вагінальне або внутрішньом’язове (в/м) застосування прогестерону з плацебо або з відсутністю лікування, і у яких взяли участь 4548 жінок. Загалом, призначення прогестерону жінкам з багатоплодовою вагітністю (внутрішньом’язово або вагінально), ймовірно, не пов’язане зі зменшенням ризику передчасних пологів або поліпшенням неонатальних результатів.

https://doi.org/10.1002/14651858.CD012024.pub3

 

Систематичний огляд Cochrane. Прогестини для профілактики викидня у жінок зі звичайним невиношуванням неясної етіології

Cochrane Library

Метою дослідження було оцінити ефективність та безпеку прогестинів для профілактики викидня у жінок зі звичайним невиношуванням. В мета-аналізі було показано, що у жінок, які отримують терапію прогестинами, можливе зниження частоти викиднів, в порівнянні з плацебо/контрольною групою (середній відносний ризик (ВР) 0,73, 95% довірчий інтервал (ДІ) 0,54–1,00, 10 випробувань, 1684 жінки, докази середньої якості). При аналізі підгруп, в якому порівнювалися плацебо-контрольовані і не плацебо-контрольовані дослідження, дослідження у жінок з трьома або більше викиднями в анамнезі та дослідження у жінок з двома або більше викиднями в анамнезі, дослідження з різними шляхами введення, не було виявлено чітких відмінностей між підгрупами.

https://doi.org/10.1002/14651858.CD003511.pub5

 

Систематичний огляд Cochrane. Антиагреганти для запобігання прееклампсії та її ускладнень

Cochrane Library

Метою дослідження було оцінити ефективність і безпеку антиагрегантних препаратів, таких як аспірин і дипіридамол, при призначенні жінкам з ризиком розвитку прееклампсії. Прийом низьких доз аспірину вагітними має невеликі/помірні переваги, включаючи зменшення прееклампсії (на 16 випадків менше на 1000 пролікованих жінок), передчасних пологів (на 16 випадків менше на 1000 пролікованих жінок), народження малого для гестаційного віку плода (на 7 менше на 1000 пролікованих жінок) та загибель плода чи новонародженого (на 5 менше на 1000 пролікованих жінок). Якість доказів для всіх результатів була високою. Загалом антиагреганти покращували результати вагітності, і в цих дозах є безпечними. Оскільки майже всі жінки, які включені в цей огляд, були включені в дослідження після 12 тижнів вагітності, неясно, чи має початок лікування до 12 тиж. додаткові переваги без збільшення побічних ефектів.

https://doi.org/10.1002/14651858.CD004659.pub3

 

Систематичний огляд Cochrane. Механічні методи індукції пологів

Cochrane Library

Метою дослідження було оцінити ефективність і безпеку механічних методів індукції пологів у третьому триместрі вагітності (після 24 тижнів) в порівнянні з простагландином Е2 (ПГ E2) (вагінальний і інтрацервікальний шляхи введення), низькими дозами мізопростолу (перорально та вагінально), амніотомією та окситоцином. Докази низької/помірної якості свідчать, що механічна індукція балонним катетером, ймовірно, є настільки ж ефективною, як і індукція пологів вагінальним ПГ Е2. Проте, у балонного катетера, схоже, більш сприятливий профіль безпеки. Докази помірної якості показують, що балонний катетер може бути дещо менш ефективним, ніж пероральний мізопростол, однак залишається неясним, чи є різниця в показниках безпеки для новонародженого. У порівнянні з низькими дозами вагінального мізопростолу, дані низької якості показують, що балонний катетер може бути менш ефективним, але, ймовірно, має кращий профіль безпеки.

https://doi.org/10.1002/14651858.CD001233.pub3

 

Систематичний огляд Cochrane. Порівняння комбінованої спінально-епідуральної (КСЕА) та спінальної анестезії під час  кесаревого розтину

Cochrane Library

Метою дослідження було порівняти ефективність і побічні ефекти КСЕА з одномоментною спінальною анестезією під час кесаревого розтину. Кількість досліджень і учасників в більшості аналізів було невеликим, і деякі з включених досліджень мали обмеження в дизайні. Було висловлені припущення, що порівняно зі спінальною анестезією КСЕА може бути пов’язана зі зменшенням кількості жінок з гіпотонією під час операції, але збільшенням нудоти та блювоти під час операції, що потребують лікування. В одному невеликому дослідженні було продемонстровано, що спінальна анестезія низькими дозами призводить до пришвидшення ефективного наркозу порівняно з КСЕА. Однак ці результати базуються на обмежених даних, і різниця навряд чи має клінічну значимість. Отже, наразі недостатньо доказів про переваги однієї методики над іншою, і потрібно більше доказів для подальшої оцінки відносної ефективності та безпеки КСЕА та спінальної анестезії під час кесаревого розтину.

https://doi.org/10.1002/14651858.CD008100.pub2

 

Систематичний огляд Cochrane. Схеми прийому вітаміну D  під час вагітності

Cochrane Library

Метою дослідження було оцінити ефективність і безпеку різних схем прийому вітаміну D окремо або в поєднанні з кальцієм або іншими вітамінами, мінералами або поживними речовинами під час вагітності, зокрема, дозування 601 міжнародних одиниць на добу (МО/добу) або більше в порівнянні з 600 МО/добу чи менше; і 4000 МО/добу або більше та 3999 МО/добу або менше. Призначення вітаміну D вагітним жінкам в дозуванні більше, ніж в поточних рекомендаціях, може знизити ризик розвитку гестаційного діабету; проте різниця незначна або взагалі немає різниці у ризиках прееклампсії, передчасних пологів та низької ваги під час народження.

Що стосується безпеки, додавання вітаміну D під час вагітності, ймовірно, є безпечним, хоча параметри, які використовуються для визначення цього, або не повідомлялися, або не відповідали у різних дослідженнях.

https://doi.org/10.1002/14651858.CD013446

 

Думка комітету ACOG.
Кількісне вимірювання крововтрати при акушерських кровотечах

Obstetrics & Gynecology

У дослідженнях, у яких оцінювалися фактори, пов’язані з виявленням та лікуванням післяпологової кровотечі, було виявлено, що неточна оцінка медичними працівниками фактичної крововтрати під час пологів і в післяпологовому періоді є основною причиною запізнювання реакції на кровотечу.

І хоча наявні дані не підтримують переваги будь-якого одного методу кількісної оцінки крововтрати в порівнянні з іншим, кількісна оцінка крововтрати, наприклад з використанням мірних підкладок або зважування, забезпечує більш точну оцінку фактичної крововтрати, ніж візуальна оцінка, тим не менше, ефективність кількісного вимірювання крововтрати на основі клінічних результатів не була продемонстрована.

Успішне впровадження комплекту акушерських кровотеч асоціюється з поліпшенням результатів, пов’язаних з акушерськими кровотечами. Однак необхідні подальші дослідження, щоб краще оцінити вплив кількісного виміру крововтрати на зниження захворюваності, пов’язаної з материнською кровотечою в Сполучених Штатах.

https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003564

 

Рандомізоване клінічне дослідження.

Зв‘язок відтиснення (milking) пуповинної крові та відкладеного перетискання пуповини зі смертю та важкими внутрішньошлуночковими крововиливами у недоношених новонароджених.

JAMA

У рандомізованому контрольованому дослідженні, яке було припинено достроково, що робить неможливим запланований аналіз з підтвердження безпеки і потребує вторинного аналізу, було включено 474 з запланованих 1500 новонароджених, в терміні гестації менше 32 тижнів.

Не було значущої різниці в комбінованому рівні смертності та тяжких внутрішньошлуночкових крововиливів між групами відтиснення пуповинної крові та відкладеного перетискання пуповини (12% та 8% відповідно), але відтиснення пуповинної крові було значуще пов‘язане з вищим рівнем важких внутрішньошлуночкових крововиливів (8% та 3%).

https://doi.org/10.1001/jama.2019.16004

 

Рандомізоване клінічне дослідження.

Вплив відкладеного та негайного перетискання пуповини на крововтрату під час кесаревого розтину при доношеній вагітності

JAMA

Метою дослідження було порівняти материнську крововтрату при негайному та відкладеному перетисканні пуповини під час планового кесаревому розтину при доношеній вагітності (>37 тижнів). Серед жінок, якім був проведений плановий кесарів розтин при доношеній одноплодовій вагітності, відкладене перетискання пуповини, порівняно з негайним перетисканням пуповини, не призвело до значущої зміни рівня гемоглобіну у матері на перший післяопераційний день.

https://doi.org/10.1001/jama.2019.15995

 

Багатоцентрове міжнародне рандомізоване подвійне сліпе дослідження.
17-ОПК для профілактики повторних передчасних пологів при одноплодовій вагітності (PROLONG)

American Journal of Perinatology

Базові характеристики у 1130 жінок, які отримували 17-гідроксипрогестерон (17-ОПК), і у 578 жінок, які отримували плацебо, були схожими. Загалом, 87% жінок, які були включені в дослідження, були європейками, 12% мали більше 1 спонтанних передчасних пологів, 7% палили, 89% були одружені/жили з партнером. До призначення досліджуваного препарату у 73% жінок було виконано трансвагінальне вимірювання довжини шийки матки, і у <2% шийка була вкорочена <25 мм. Не було значущої різниці в частоті передчасних пологів <35 тижнів (17-ОПК 11,0% в порівнянні з плацебо 11,5%; ВР=0,95 [95% ДІ: 0,71–1,26]) або показнику захворюваності новонароджених (17- ОПК 5,6% та плацебо 5,0%; ВР=1,12 [95% ДІ: 0,68–1,61]). Також не було відмінностей у частоті внутрішньоутробної/ранньої дитячої смерті (17-ОПК 1,7% та плацебо 1,9%; ВР=0,87 [ДІ 95%: 0,4–1,81]). Хоча в підгрупі жінок, зі Сполучених Штатів (n=391; 23% всіх пацієнтів), частота передчасних пологів <35 тижнів була вище, ніж у загальній популяції дослідження, статистично значущих відмінностей між групами не було (15,6% та 17,6%, ВР=0,88 [95% ДІ: 0,55, 1,40]). У досліджуваній популяції 17-Опк не знижував рецидивів передчасних пологів і не був пов’язаний з підвищеною внутрішньоутробною/ ранньої дитячою загибеллю.

https://doi.org/10.1055/s-0039-3400227 

 

Когортне дослідження типу «випадок-контроль».
Вживання антидепресантів під час вагітності та ризик розвитку гестаційного діабету

BMJ Open

До випадків гестаційного діабету (ГД), які були виявлені після 20 тижнів вагітності, контрольна група (1:10) була випадковим чином підібрана за гестаційним терміном і роком вагітності. З 20 905 випадків і 209 050 підібраних контрольних жінок, 9741 (4,2%) вживали антидепресанти. При коригуванні на потенційні спотворюючі фактори, прийом антидепресантів був пов’язаний з підвищеним ризиком ГД (кориговане відношення шансів (кВШ) 1,19, 95% ДІ 1,08–1,30); прийом венлафаксину (кВШ 1,27, 95% ДІ 1,09–1,49) і амітриптиліну (кВШ 1,52, 95% ДІ 1,25–1,84) також були пов’язані з підвищеним ризиком розвитку ГД. Більше того, ризик розвитку ГД збільшувався при збільшенні тривалості прийому антидепресантів, особливо при прийомі інгібіторів зворотного захоплення серотоніну і норадреналіну, трициклічних антидепресантів і одночасного застосування двох класів антидепресантів. При прийомі селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну не було виявлено статистично значущого зв’язку. Отримані результати свідчать про те, що прийом антидепресантів – зокрема, венлафаксину та амітриптиліну – були пов’язані з підвищеним ризиком розвитку ГД.

 https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-025908

 

Багатоцентрове відкрите рандомізоване дослідження з доведення більшої ефективності. Порівняння індукції пологів в 41 тиждень з вичікувальною тактикою та індукцією пологів в 42 тижні (SWEPIS)

BMJ

У дослідження було рандомізовано 2760 жінок з неускладненою одноплодовою вагітністю низького ризику (1:1). Дослідження було зупинене раніше через значно більш високий рівень перинатальної смертності в групі вичікувальної тактики. Комбінований перинатальний результат не відрізнявся між групами: 2,4% (33/1381) в групі індукції і 2,2% (31/1379) в групі вичікувальної тактики (відносний ризик (ВР) 1,06, 95% ДІ 0,65–1,73; Р=0,90). У групі індукції не було жодної перинатальної смерті, в групі вичікувальної тактики відбулось 5 мертвонароджень і одна рання неонатальна смерть (P=0,03). Відсоток кесаревого розродження, інструментальних вагінальних пологів або будь-якої значної материнської захворюваності не відрізнявся між групами. Хоча ці результати слід інтерпретувати з обережністю, індукцію пологів слід пропонувати жінкам не пізніше, ніж в 41 тиждень, і це може бути одним з небагатьох втручань, що знижують частоту мертвонародження.

https://doi.org/10.1136/bmj.l6131

 

Керівництво Великобританії з лікування дефіциту заліза під час вагітності

British Journal of Haematology

Дефіцит заліза залишається серйозною проблемою для вагітних жінок в Великобританії. Метою цього керівництва є надання фахівцям охорони здоров’я рекомендацій з профілактики, діагностики та лікування дефіциту заліза під час вагітності та в післяпологовому періоді. Поширеність анемії серед вагітних залишається високою. Щоб мінізимувати несприятливі наслідки, включаючи потребу у переливанні крові, необхідні подальші дослідження для визначення оптимального менеджменту, так як багато сучасних рекомендації не підтверджуються доказами високої якості.

https://doi.org/10.1111/bjh.16221

 

Синопсис Європейського керівництва зі скринінгу та діагностики раку молочної залози

Annals of Internal Medicine

У цьому короткому огляді керівництва приводяться рекомендації відносно організованих програм скринінгу для жінок з групи середнього ризику у віці від 40 до 75 років. Ці рекомендації стосуються цифрового мамографічного скринінгу і його доповнення за допомогою УЗД, автоматизованого УЗД молочної залози або магнітно-резонансної томографії в порівнянні з однієї тільки мамографією. В керівництві також обговорюється частота скринінгу і інформація для жінок з групи середнього ризику, у яких виявлено підозріле ураження або які мають високу щільність тканин молочної залози.

https://doi.org/10.7326/M19-2125

 

Керівництво DGGG  and the DKG  з діагностики, лікування і спостереження раку піхви

Geburtshilfe und Frauenheilkunde

Це офіційне керівництво, яке було опубліковане Робочою групою з гінекологічної онкології Німецького товариства раку та Німецького товариства гінекології і акушерства. Рак піхви – це рідкісна пухлина, тому даних щодо цих пухлин дуже мало. Це перше німецьке керівництво щодо раку піхви мало на меті зібрати найсучасніші експертні знання та запропонувати нові рекомендації щодо відповідного лікування, а також надати поради щодо індивідуально адаптованих методів лікування.

https://doi.org/10.1055/a-0919-4959

 

Думка комітету ACOG.
Скринінг та лікування підлітків з гіперандрогенією

Obstetrics & Gynecology

Хоча надлишок андрогенів може проявлятися багатьма способами, найбільш поширеними та впізнаваними симптомами є гірсутизм і акне.

До скарг на гірсутизм і акне слід ставитися серйозно через їх можливий зв’язок з медичними розладами та істотний вплив на самооцінку і якість життя.

У пацієнтів з симптомами гіперандрогенії, диференційний діагноз повинен включати фізіологічну гіперандрогенію підліткового віку, ідіопатичну гіперандрогенію і синдром полікістозних яєчників (СПКЯ).

При фізикальному обстеженні слід оцінити індекс маси тіла, артеріальний тиск і ознаки гіперандрогенії, такі як акне і гірсутизм. Хоча у різних керівництвах рекомендації стосовно лабораторних досліджень різняться, більшість з них включають вимірювання загального тестостерону, вільного тестостерону, або обох і скринінг на некласичну вроджену гіперплазію кори наднирників за допомогою 17-гідроксипрогестерону. Підвищення рівня вільного або загального тестостерону, що перевищує нормативні значення для дорослої жінки, є ключовою діагностичною ознакою біохімічної гіперандрогенії.

https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003475

 

Систематичний огляд та мета-аналіз. Прийом літію під час вагітності  та післяпологового періоду

The American Journal of Psychiatry

Автори провели систематичний огляд і мета-аналіз, у яких оцінювалися дослідження «випадок-контроль», когортні та інтервенційні дослідження безпеки (первинний результат, вроджені аномалії) або ефективності (первинний результат, профілактика рецидиву) лікування літієм під час вагітності і післяпологового періоду.

Ризик, пов’язаний з прийомом літію під час вагітності є низький. Ризик підвищується при прийомі в 1 триместрі або при прийомі високих дозувань. В ідеалі, вагітність слід планувати під час ремісії біполярного розладу, а літій призначати в найнижчому терапевтичному діапазоні, особливо в першому триместрі та перед пологами, врівноважуючи безпеку і ефективність для кожного конкретного пацієнта.

https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2019.19030228

 

Керівництво з вагітності у жінок із захворюваннями нирок

BMC Nephrology

Метою даного керівництва є поліпшення стандартів і зменшення регіональних відмінностей в догляді за жінками, які вагітні, планують вагітність або у післяпологовому періоді з хронічною хворобою нирок (ХХН) у Великобританії. У цьому керівництві надаються рекомендації стосовно догляду за жінками з ХХН (включаючи жінок-реципієнтів після трансплантації нирки), а також стосовно контрацепції і фертильності у жінок з ХХН.

https://doi.org/10.1186/s12882-019-1560-2