Update on twin-to-twin transfusion syndrome

 

Джерело:

Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology

Volume 58, July 2019, Pages 55-65

DOI: https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2018.12.011

Автори: Christian Bamberg, Kurt Hecher

 

Синдром міжблизнюкового перетікання (twin-to-twin transfusion syndrome [TTTS]) є серйозним ускладненням, яке вражає 10–15% одноторочкових (monochorionic) багатоплодових вагітностей. Відповідальними за порушення рівномірности кровоплину є суміжні плацентарні судини між донором та реципієнтом на плодовій поверхні спільного посліду.

Доведено, що фетоскопічне лазерне заварювання суміжних судин перевершує низку послідовних амніоредукцій з погляду виживання та неврологічних наслідків для дітей у разі розвитку синдрому міжблизнюкового перетікання ІІ–ІV ступенів тяжкости згідно класифікації R.Quintero. Проте, найліпший спосіб ведення І ступеня тяжкости все ще обговорюється.

Техніка «Solomon’a» (коли заварюються не лише знайдені судинні анастомози та спільні судини, а й утворюється «стежка» лазером по всій плодовій поверхні посліду, що проходиться через всі знайдені й заварені анастомози та спільні судини – від тлумача) показує суттєве зменшення повторного розвитку синдрому міжблизнюкового перетікання та розвитку стану анемії-поліцитемії двієнь після лазерної фетоскопії (twin anemia-polycythemia sequence [TAPS]), ніж метод вибіркового заварювання судин та анастомозів. При цьому показники перинатальної смертности чи неонатальної захворюваности не змінюються (себто, не погіршуються, але й не покращуються – від тлумача).

Частота виживання після лазерної фетоскопічної хірургії за останні 25 років суттєво зросла. Центри плодової медицини, де накопичується велика кількість пацієнтів та здійснюється велика кількість операцій, повідомляють про виживання обох дітей після операцій до 70% випадків, а виживання хоча б однієї дитини – у понад 90% випадків. Відділені ураження неврологічного розвитку зустрічаються у близько 10% дітей після лазерної хірургії.

 

Практичні висновки

  • жінки, які носять одноторочкові (monochorionic) вагітності, мають бути поінформовані стосовно клінічних проявів синдрому міжблизнюкового перетікання (швидке збільшення матки, передчасні напруження матки, болі у спині);
  • кожну таку двійню слід ретельно доглядати ультразвуком щонайменше раз на 2 тижні для вчасного виявлення синдрому міжблизнюкового перетікання;
  • лазерна фетоскопічна хірургія є лікуванням першої ланки тяжкого синдрому міжблизнюкового перетікання;
  • є необхідною централізація внутрішньоматкової хірургії, оскільки центри з великою кількістю операцій показують вищу частоту виживання;
  • техніка «Solomon`a» є обіцяючим способом, але потребує більшого вивчення щодо ускладнень та віддалених наслідків.

 

Від тлумача Олексія Соловйова

В Україні, на жаль, попри десятирічний практичний досвід успішного лазерного фетоскопічного лікування синдромів міжблизнюкового перетікання, кількість здійснених операцій складає лише близько десятка на рік при потребі (за даними орієнтовної статистики) у щонайменше 200–250 таких операцій щороку! Це означає, що частина вагітних, яким потрібна така операція, виїжджає оперуватися за кордон, але переважна більшість пацієнток попросту не потрапляють до лікарні, що спеціалізується на лікуванні таких ускладнень багатоплодових вагітностей.

 

Найімовірніше, частково це є наслідком:

  • браку інформації «на місцях» щодо можливостей вчасної діагностики та успішного лікування в Україні – як серед лікарів, так і серед населення.
  • браку інформації щодо полісів фінансового забезпечення, що для двієнь коштують у 6–12 тижнів близько 3 тисяч гривень, а у разі потреби покривають і вартість оперативних фетоскопій, і до 400 тисяч витрат при передчасному народженні до 32 тижнів.
  • штучного переривання багатоплодових вагітностей у першому триместрі через хибне уявлення як лікарів, так і населення про високу ймовірність поганих наслідків таких вагітностей (насправді, переважна більшість – понад 80% – одноторочкових вагітностей і розвивається і завершується цілком благополучно без будь-яких внутрішньоматкових операцій).