5.7       Хірургічні, фармакологічні або консервативні варіанти лікування абдомінальної вагітності

Лапароскопічне видалення є варіантом лікування абдомінальної вагітності на ранніх термінах. (D)

Можливі альтернативні методи лікування включають системне застосування метотрексату і фетоцид з ультразвуковим контролем. (D)

Абдомінальна вагітність на пізніх термінах повинна видалятись лапаротомічно. (D)

Лапароскопічна хірургія є безпечним і ефективним варіантом лікування абдомінальної вагітності, коли діагноз поставлений на ранніх термінах і місце імплантації не зачіпає васкуляризованої області. Застосування лапароскопічного підходу пов’язане зі скороченням операційного часу, ступеня крововтрати та тривалості перебування у лікарні, порівняно з лапаротомією [152]. (Рівень доказовості 3)

Було повідомлено про дуже мале число випадків нехірургічного лікування абдомінальної вагітності на ранніх термінах. Сюди відносяться випадки з внутрішньом’язовим введенням метотрексату одноразово і в поєднанні з його інтрасакулярною ін’єкцією [137, 153]. (Рівень доказовості 3)

Метотрексат також застосовується, як допоміжний до хірургічного втручання метод лікування [70]. (Рівень доказовості 3)

Абдомінальна вагітність на пізніх термінах пов’язана зі значною захворюваністю і смертністю матері й плода, тому лапаротомію слід проводити в найкоротші терміни після постановки діагнозу [68, 152].

Хірургічний підхід слід планувати так, щоб уникнути надрізання плаценти. Плацента може бути залишена in situ, якщо її судини приросли до великих магістральних судини, або життєво важливих структур, після чого очікується її спонтанне розсмоктування [155].

Збереження плаценти (або її «залишення») асоціюється зі значною захворюваністю (непрохідність тонкого і товстого кишечника, формування фістул, геморагії, перитоніту), але при цьому смертність нижча, ніж у випадку її видалення [156].

Були описані випадки ад’ювантної терапії метотрексатом [157] і селективної емболізації маткових артерій [152]. (Рівень доказовості 3)

 

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю