Науково-практична конференція з міжнародною участю

2 лютого 2018 року у Вінницькому національного медичного університету ім. М. І. Пирогова була проведена науково-практична конференція із міжнародною участю «Медична симуляція – погляд у майбутнє». Конференція була присвячена новим підходам у підготовці медичних кадрів та нагальним питанням зміни парадигм медичної вищої освіти в Україні, як на до-, так й післядипломному рівнях, в умовах реформування медицини. Конференція відбулася за підтримки Вінницького національного медичного університету імені М. І Пирогова, ГО «Українська асоціація медичних освітніх симуляційних технологій». У роботі конференції брали участь 174 делегати з України, Молдови, Великобританії, Польщі.

Сучасні медичні технології створюють потребу в компетентних та креативних фахівцях. Головною метою конференції «Медична симуляція – погляд у майбутнє» було створення основи для розвитку концепції безперервної медичної освіти відповідно до найкращих зарубіжних стандартів, що буде сприяти підвищенню рівня медичної освіти із залученням симуляційних технологій, яке забезпечує якісно новий рівень практичного тренінгу та атестації: командний тренінг, інтеграцію з симуляторами практичних навичок, симуляцію лабораторних і інструментальних досліджень, інтеграцію із симуляторами пацієнта.

Учасники конференції змогли ознайомитись з можливостями першого в Україні Університетського Симуляційного Центру ВНМУ ім. М. І. Пирогова, якому у 2018 році виповнюється 5 років. Керівництвом симуляційного центру д. мед. н., проф. О. В. Булавенко та д. мед. н., доц. Д. Г. Коньковим були представлені гібридна операційна, пологовий зал, відділення гінекологічної спеціалізованої допомоги, а також кімнати для проведення дебрифінгу. Приміщення стимуляційної клініки ВНМУ імені М. І. Пирогова забезпечено сучасними цифровими звуко-відео-записуючими пристроями, для того, щоб після виконання необхідних дій курсантів, експерти могли оперативно оцінити їхню роботу в ході дебрифінгу.

У обговоренні взяли участь провідні спеціалісти України, професори, завідувачі профільних кафедр, члени Української Асоціації медичних освітніх симуляційних технологій. Зустріч дозволила фахівцям з різних регіонів країни обмінятися досвідом, обговорити актуальні проблеми, знайти шляхи впровадження інноваційних освітніх технологій у медичній сфері.

 

У рамках конференції були проведені практичні майстер-класи, у яких взяли участь 88 делегатів: «Катетеризація периферійних вен» (к. мед. н. Н. В. Титаренко); «Дистоція плечиків» (д. мед. н. Д. Г. Коньков, к. мед. н. В. В. Кливак); «Серцево-легенева реанімація у приймальному відділенні» (к. психол. н. Н. Д. Корольова); «Балентівські групи. Профілактика психоемоційного вигорання лікарів» (І. Ч. Байгузіна, к. мед. н. Т. Г. Кривонос); «Застосування перфузора при невідкладних станах в акушерстві» (к. мед. н. В. В. Кливак, д. мед. н. О. В. Булавенко, д. мед. н. Д. Г. Коньков).

Крім того, у рамках конференції відбулася презентація нового обладнання симуляційного центру: віртуальні лапароскопічні та гістероскопічні тренажери, на яких учасники конференції могли виконати базові оперативні втручання у режимі реального часу.

У резолюції конференції було прийнято рішення про проведення наступної конференції у 2020 році та семінару у 2019 році.