Dichorionic triplet pregnancies: risk of miscarriage and severe preterm delivery with fetal reduction versus expectant management. Outcomes of a cohort study and systematic review

Автори: M. Morlando, L. Ferrara, F. D’Antonio, A. Lawin-O’Brien, S. Sankaran, D. Pasupathy, A. Khalil, A. Papageorghiou, P. Kyle, C. Lees, B. Thilaganathan, A. Bhide

BJOG An International Journal of Ob&Gyn, Vol. 122, Issue 8, July 2015

Pages 1053–1060  Джерело: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ 1471-0528.13348/full

Переклад українською: Олексій Соловйов

При триторочкових (trichorionic) вагітностях плодова редукція від трьох плодів до двох зменшує ризик вкрай передчасних пологів, проте не надає переваг виживання. Подібних доступних даних щодо двоторочкових триоплідних (ДТТО) (dichorionic triamniotic) трієнь немає.

Метою було задокументовати історію ДТТО трієнь та вплив редукції на ризик невиношування чи значно передчасні пологи порівняно з вичікувальним веденням. Для цього здійснено пошук по базах даних MEDLINE, EMBASE та Cochrane Library.

Критерії відбору

ДТТО трійні з трьома живими плодами у 8–14 тижнів вагітності, дані наслідків при вичікувальному веденні та/чи при редукції, недоношування до 24 тиж. вагітности та/чи передчасне народження до 32–33 тиж. вагітности.

Було включено п’ять досліджень. Дані з них було поєднано з даними трьох осередків.

Основні результати

Розглянуто 331 ДТТО трієнь. При вичікувальному веденні частота невиношування була 8,9% (95% CI 5,8–13,3%), а частота значно передчасних пологів 33,3% (95% CI 27,5–39,7%).

При редукції одноторочкової (monochorionic) пари частота невиношування склала 14,5% (95% CI 7,6–26,2%), при редукції одного плода з одноторочкової двійні – 8,8% (95% CI 3,0–23,0%), а при редукції плода з окремим послідом – 23,5% (9,6–47,3%).

Частота значно передчасних пологів склала, відповідно, 5,5% (95% CI 1,9–14,9%), 11,8% (95% CI 4,7–26,6%) та 17,6% (95% CI 6,2–41,0%).

Висновки

При ДТТО трійнях вичікувальне ведення є розумним вибором, коли головний пріоритет – живий новонароджений.

Якщо ж пріоритетом є зменшення частоти значно передчасних пологів, найдоцільніший варіант – плодова редукція.

Потрібні подальші дослідження для визначення особливої техніки, доцільної для поліпшення наслідків.