Оптимальні терміни проведення

Протягом останніх десятиріч частота кесарcького розтину (КР) зростає, про що свідчить дослідження ВООЗ, яке показало, що збільшення частоти КР асоціюється із підвищенням частоти призначення антибіотиків у післяпологовому періоді, збільшенням частоти важкої материнської захворюваності та смертності. Збільшення частоти КР вище ніж 15% не рекомендовано ВООЗ, тому що не впливає на зниження показників перинатальної захворюванності та смертності, порівняно з пологами через природні пологові шляхи. Враховуючи частоту оперативного розродження, будь-яка спроба зменшити асоційовані з КР ризики буде мати суттєві переваги з точки зору як економічних витрат, так і покращення здоров’я жінок

 

Кокранівський огляд, під назвою «Профілактична антибіотикопрофілактика при кесаревому розтині», проаналізував велику кількість рандомізованих контрольованих досліджень.

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю