Шановні коллеги! Надаємо Вашій увазі науково-практичне керівницт­во RCOG з ведення вітряної віспи під час вагітності, опуб­ліковане у січні 2015 року. Розглядаються основні принципи діагностики, профілактики, лікування та терміну розродження, роль вакцинації проти вітряної віспи у схильних до цього захворювання жінок репродуктивного віку, а також надається оцінка доказів щодо ризиків для матері та плода при інфікуванні ВВВ під час вагітності. У керівництві обговорюється, чи дійс­но ці ускладнення можуть бути попереджені або змінені в кращий бік шляхом введення імуноглобуліну проти вітряної віспи (ІГВВ) або лікуванням інфікованих осіб з використанням ацикловіру

1. Мета і галузь застосування

Вітряна віспа (Varicella), первинне інфікування вірусом вітряної віспи – ВВВ (varicella-zoster, VZV; вірус герпесу людини, тип 3) під час вагітності може призвести до материнської смерті або серйозної захворюваності.

Інфікування може також викликати синдром вітряної віспи плода – СВП (fetal vari­cella syndrome (FVS), а інфікування вірусом вітряної віспи новонароджених включає в себе синдром вродженої вітряної віспи – СВВС (congenital vari­cella syndrome (CVS) і захворювання малюків на вітряну віспу.

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю