Вагітна пацієнтка віком 35 років поступила в гінекологічне відділення пологового будинку Рівненської міської ради в 20 тиж. вагітності після використання ДРТ із скаргами на появу водянистих виділень з піхви, де після огляду встановлено діагноз: «І вагітність 20 тиж. Трихоріальна триамніотична трійня. Використання ДРТ. Мимовільний викидень в ходу».

В анамнезі: апендектомія в дитячому віці.

Акушерсько-гінекологічний анамнез: неплідність 12 років, лапароскопічна тубектомія в 2012 р. Дана вагітність з десятої спроби ЕКЗ.

Спостереження за вагітною у жіночій консультації з 12 тижнів вагітності згідно чинних Наказів МОЗ України №417 та №205. УЗД в 12 тиж. та 16–17 тиж. – без особливостей. Аспірин кардіо 100 мг на ніч з 12 тиж.

Результат УЗД плодів за 22.05.2017 р. у гінекологічному відділенні: вагітність 20–21 тиж. Трихоріальна триамніотична трійня. Злиття навколоплідних вод з амніотичної порожнини І плоду.

За згодою пацієнтки вибрана очікувальна тактика з антибіотикотерапією, із спостереженням за лабораторними показниками та загальним станом, спостереженням за плодами.

24.05.2017 р. відбувся викидень І плоду, пуповина відсічена, лігована, без ознак кровотечі. У подальшому за згодою вагітної та її чоловіка прийнято рішення надати вагітності природнього перебігу, без зберігаючої терапії, антибіотикотерапія продовжена.

Протягом п'яти діб пацієнтка почуває себе задовільно, без скарг, рухи плодів відчуває.

Після вагінального огляду (шийка матки вкорочена до 2,0 см, цервікальний канал вільно пропускає 1 п/п) консиліумом лікарів вирішено накласти П-подібний шов на шийку матки. УЗД – без особливостей (дихоріальна диамніотична двійня).

29.05.2017 р. виконаний серкляж, операція без ускладнень. Вагітна отримує вагінальну форму прогестерону 200 мг на ніч. Діагноз: І вагітність 21–22 тиж. Трихоріальна триамніотична трійня. Неповний викидень І плоду (24.05.2017р.). Використання ДРТ. Загрозливий пізній мимовільний викидень. ІЦН. Серкляж (29.05.2017р.).

Продовжено стаціонарне лікування, спостереження.

У 24–25 тиж. вагітності приєднується діагноз «Гестаційний цукровий діабет» на основі двогодинного глюкозо-толерантного тесту (глюкоза натще 6,0 ммоль/л; через 120 хв. – 8,0 ммоль/л). Проводиться контроль глюкози крові натще, через 1 год. після їжі та через 2 години 1 раз на тиждень (показники глюкози на фоні дієтотерапії та помірних фізичних навантажень: натще 6,3 ммоль/л; через 1 год. – 11,2 ммоль/л; через 2 год. – 7,8 ммоль/л; наступні: натще 6,0 ммоль/л; через 1 год. – 10,7 ммоль/л; через 2 год. – 6,9 ммоль/л). При відсутності ефекту від дієтотерапії спільно з ендокринологом призначається Метформін 500 мг на ніч. Діагноз: гестаційний цукровий діабет А2.

На фоні прийому Метформіну показники глюкози 1 раз на тиждень в межах референтних значень.

У 26 тиж. вагітності скарги на рясні виділення з піхви, дискомфорт – проведено тест ActimProm – негативний, бакпосів на b-гемолітичний стрептокок групи А – виділено 105 b-гемолітичний Streptococcus agalactiae (грВ), мікрофлора кокова. Призначено вагінальні суппозиторії орнідозол №8. Для профілактики передчасних пологів отримує у 28 тиж. вагітності атосибан в/в крапельно за схемою.

УЗД в 28 тиж. вагітності – без особливостей.

З 30 тиж. вагітності спостереження у жіночій консультації згідно Наказу МОЗ України №205.

У 34 тиж. + 4 дні вагітності вагітна звернулась у пологовий будинок із скаргами на відходження навколоплодових вод, за рішенням консиліуму лікарів (багатоплодова вагітність, ЕКЗ, ПРПО, носій b-гемолітичного стрептококу грВ) і бажанням вагітної та її родини вирішено провести розродження шляхом ургентного кесарського розтину (згітно Наказу МОЗ України №205, №977).

Діагноз пологів: Пологи І, передчасні, оперативні у 34–35 тиж. Трихоріальна триамніотична трійня. Неповний викидень І плоду (24.05.2017р.) ІЦН. Серкляж (28.05.2017 р.). Гестаційний цукровий діабет А2. Використання ДРТ. ПРПО І плоду із двійні. Кесарський розтин за Старком.

Народились: хлопчик масою 2410 г, довжиною 46 см, за шкалою Апгар 8–9 балів; дівчинка масою 2170 г, довжиною 45см, за шкалою Апгар 7–8 балів. Огляд плаценти (див. мал.). Післяопераційний період проходив без особливостей. Мама разом із дітьми знаходилась у  палаті спільного перебування. На 9-ту добу мама із дітьми виписана додому в задовільному стані.

Від упорядника

...Не можу втриматись, аби не навести цитату зі слів пані професорки Ірини Судоми перед врученням премії: «У нашій практиці ми постійно зустрічаємося з тим, що ми (репродуктологи) не можемо достукатись до акушерів-гінекологів, що, може, слід не так агресивно вести ці вагітності?.. І навіть, на жаль, в таких... поважних установах оцей штамп «перинатальна смертність» закриває все бачення...  Тобто, люди ніколи не думають про те, як допомогти, а думають про те, які будуть показники, якщо щось відбудеться після 22-х тижнів...»