Систематичний огляд Cochrane: Внутрішньоматкова інсемінація при субфертильності неясного генезу

Cochrane Library

Метою дослідження було визначити, чи підвищується рівень живонароджень у пар з субфертильністю неясного генезу після внутрішньоматкової інсемінації (ВМІ). Через недостатню кількість даних незрозуміло, чи ВМІ з/без оваріальної стимуляції порівняно з плануванням статевого акту або очікувальною тактикою покращує кумулятивний рівень живонароджень при прийнятних показниках багатоплідної вагітності у пар з субфертильністю неясного генезу. Але внутрішньоматкова інсемінація з оваріальною стимуляцією, ймовірно, призводить до більш високої сукупної частоті живонароджень порівняно з очікувальною тактикою без оваріальної стимуляції у пар з низьким показником прогнозування природного зачаття. Аналогічно, ВМІ у природному циклі, ймовірно, призводить до більш високої сукупної частоти живонароджень в порівнянні з плануванням статевого акту з оваріальною стимуляцією. ВМІ в циклі з оваріальною стимуляцією може призводити до більш високої частоти живонароджень, ніж ВМІ в природньому циклі.

https://doi.org/10.1002/14651858.CD001838.pub6

 

Систематичний огляд Cochrane: Відшарування нижнього полюсу плодового міхура для індукції пологів

Cochrane Library

Метою дослідження було оцінити ефективність та безпеку відшарування нижнього полюса плодового міхура для індукції пологів при доношеній або майже доношеній вагітності (≥36 тижнів). Автори включили в огляд 44 дослідження, в яких повідомлялось про 6940 жінок та їх новонароджених. Загалом, ризик похибки оцінювався як низький або неясний в більшості досліджень. Достовірність даних, оцінена за допомогою GRADE, виявилася загалом низькою, головним чином через дизайн досліджень, невідповідності та неточності у дослідженнях.

Відшарування нижнього полюсу плодового міхура може бути ефективним для досягнення спонтанного початку пологової діяльності, однак докази цього низької якості. Якщо порівнювати з вичікувальної тактикою, відшарування нижнього полюсу плодового міхура потенційно знижує частоту проведення формальної індукції пологів. Залишаються питання щодо того, чи існує оптимальна кількість виконаних процедур та часу їх проведення, для сприяння індукції пологів.

https://doi.org/10.1002/14651858.CD000451.pub3

 

Клінічне керівництво Квінсленду: Профілактика венозного тромбоемболізму під час вагітності та післяпологового періоду

Queensland Clinical Guidelines

Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА) і тромбоз глибоких вен (ТГВ) є двома компонентами одного захворювання, яке називається венозним тромбоемболізмом (ВТЕ). ВТЕ є провідною причиною материнської загибелі у всьому світі. Вагітні жінки та породіллі мають підвищений ризик виникнення ВТЕ. Дане керівництво зосереджене на питаннях визначення факторів ризику ВТЕ, їх оцінці та методах тромбопрофілактики.

https://www.health.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/140024/g-vte.pdf

 

Систематичний огляд та мета-аналіз: збільшення споживання рідини для профілактики інфекцій сечовивідних шляхів

British Journal of General Practice

Приблизно 15% антибіотиків призначаються для лікування інфекцій сечовивідних шляхів (ІСШ). Збільшення резистентності до антибіотиків потребує пошуку альтернатив. Метою дослідження було оцінити вплив підвищеного споживання рідини у пацієнтів з високим ризиком ІСШ, на рецидиви захворювання (первинний результат) та на симптоми ІСШ (вторинний результат).  Через 6 місяців, кількість пацієнтів з рецидивом ІСШ знизилася в групі підвищеного споживання рідини у порівнянні з контрольною групою (відношення шансів [OR] 0.13, 95% довірчий інтервал [CI]=0.07-0,25, Р<0.001); через 12 місяців зниження було статистично незначним (OR 0.39, CI=0.15-1.03, P=0.06). З огляду на мінімальний ризик шкоди, пацієнтам з рецидивуючими ІСШ можна рекомендувати вживати більше рідини для зменшення рецидивування ІСШ.

https://doi.org/10.3399/bjgp20X708125

 

Практичний бюлетень ACOG №217: Передчасний розрив плодових оболонок

Obstetrics & Gynecology

Передчасні пологи складають приблизно в 10% всіх пологів в Сполучених Штатах і є основною причиною перинатальної захворюваності та смертності. Передчасний розрив плодових оболонок (ПРПО) при недоношеній вагітності ускладнює приблизно 2-3% всіх вагітностей в США і складає значну частину всіх передчасних пологів, тоді як ПРПО при доношеній вагітності зустрічається приблизно у 8% вагітних. Оптимальний підхід до оцінки та лікування жінок з ПРПО при недоношеній та доношеній вагітності залишається складним завданням. Тактика лікування залежить від гестаційного віку та відносних ризиків активної тактики у порівнянні з ризиками очікувальної тактики. Метою цього документу було проаналізувати поточний стан цієї проблеми і надати керівні принципи, які підтверджені належним чином проведеними дослідженнями. Цей практичний бюлетень є оновленим і включає інформацію про діагностику та тактику ведення жінок з ПРПО після 34 тижнів вагітності.

https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003700

 

Практичний бюлетень ACOG №218: Хронічний тазовий біль

Obstetrics & Gynecology

Хронічний тазовий біль є поширеним і обтяжливим захворюванням, яке непропорційно сильно впливає на жінок. Діагностика та первинне лікування хронічного тазового болю у жінок входить в задачі акушера-гінеколога. Цей практичний бюлетень присвячений діагностиці та лікуванню хронічного тазового болю, який не пояснюється виявленою патологією гінекологічної, урологічної або шлунково-кишкової системи. Оцінка та лікування хронічного тазового болю гінекологічної етіології (наприклад ендометріозу, аденоміозу, лейоміоми, патології придатків) обговорюються в інших публікаціях Американського коледжу акушерів-гінекологів.

https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003716

 

Висновок комітету ACOG №800: Гістероскопія для діагностики та лікування внутрішньоматкової патології

Obstetrics & Gynecology

Цей висновок комітету дає рекомендації щодо використання гістероскопії для діагностики та лікування внутрішньоматкової патології. У жінок в репродуктивному віці з регулярним менструальним циклом оптимальне проведення діагностичної гістероскопії у фолікулярну фазу циклу. Перед проведенням гістероскопії повинна бути виключена вагітність. Немає достатньо доказів, щоб рутинно рекомендувати методи для підготовки шийки матки перед діагностичною або оперативною гістероскопією, але це може бути розглянуто у пацієнток з більш високим ризиком стенозу шийки матки. У рандомізованих дослідженнях офісна гістероскопія була асоційована з більшою задоволеністю пацієнток та швидшим одужанням, ніж оперативна гістероскопія у лікарні. Інші потенційні переваги офісної гістероскопії включають зручність для пацієнтки і лікаря, уникнення загальної анестезії, менше занепокоєння пацієнтки та економічну ефективність.

https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003712

 

Ретроспективне когортне дослідження

Зв’язок використання хірургічного халату та шапочки з ризиком післяопераційної раньової інфекції

JAMA Surgery

Післяопераційні раньові інфекції (ПРІ) пов'язані з підвищеною захворюваністю і смертністю. Метою дослідження було оцінити, чи пов'язано використання обов'язкових хірургічних халатів в операційній з ризиком післяопераційної раньової інфекції. Було проведене ретроспективне когортне дослідження 34 042 стаціонарних хірургічних випадків у великій академічній лікарні третинного рівня. Було виконано порівняння трьох періодів з січня 2017 року по жовтень 2018 року, що відповідали впровадженню хірургічних халатів і  хірургічних халатів плюс хірургічних шапочок. Порівнювальні періоди: необов’язкове використання хірургічних костюмів або шапочок (8 місяців); використання хірургічних костюмів обов’язкове (6 місяців); обов’язкове використання як хірургічних костюмів, так і шапочок (8 місяців).

Результати цього дослідження показують, що ані хірургічні костюми, ані шапочки не є ні вигідними, ні економічно ефективними в профілактиці ПРІ. Установи повинні оцінити свої власні дані, щоб визначити, чи є рекомендації зовнішніх організацій корисними і економічно ефективними.

https://doi.org/10.1001/jamasurg.2019.6044

 

Систематичний огляд та мета-аналіз: зв’язок субклінічного гіпотиреозу та наявності антитіл до щитоподібної залози зі звичним невиношуванням вагітності

Fertility and Sterility

Дослідники провели систематичний огляд та метааналіз, метою яких було оцінити наявність зв’язку між субклінічним гіпотиреозом та/або наявністю антитіл до щитоподібної залози зі звичним невиношуванням вагітності. Крім того, вони визначили, чи лікування левотироксином покращує результати. Ґрунтуючись на обмежених доступних обсерваційних дослідженнях, не було виявлено зв'язку між звичним невиношуванням і субклінічним гіпотиреозом,  левотироксин не покращував результати вагітності. Був виявлений зв’язок між звичним невиношуванням та наявністю антитіл до щитоподібної залози, проте лікування левотироксином також не покращувало результати вагітності. На теперішній час, не може бути дано рекомендацій щодо лікування субклінічного гіпотиреозу; необхідні подальші проспективні рандомізовані дослідження.

https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2019.11.003

 

Систематичний огляд та метааналіз: безпека та ефективність цервікального песарію для профілактики передчасних пологів у асимптомних жінок з групи високого ризику

American Journal of Obstetrics & Gynecology

Метою дослідження було оцінити безпеку та ефективність використання цервікального песарію для профілактики передчасних пологів та несприятливих перинатальних результатів у асимптомних жінок з групи високого ризику. В аналіз були включені рандомізовані контрольовані дослідження, які були опубліковані до 31 жовтня 2019 року та в яких порівнювалися використання цервікального песарію зі стандартним доглядом (без песарію) або з альтернативними втручаннями у безсимптомних жінок з високим ризиком передчасних пологів.  Первинним результатом були самовільні передчасні пологи в терміні менше ніж 34 тижні. Систематичний огляд проводився у відповідності з керівництвом Кокрейн.

Дванадцять досліджень (загалом 4687 жінок та 7167 плодів) відповідали критеріям включення. Наявні на сьогодні дані не підтримують використання цервікального песарію для запобігання передчасним пологам або для покращення перинатальних результатів у жінок з багатоплідною вагітністю або одноплідною та короткою шийкою матки та у жінок з багатоплідною вагітністю. Крім того, у жінок з одноплідною вагітністю та довжиною шийки матки менше ніж 25 мм, які отримують вагінальний прогестерон немає ніяких додаткових переваг від встановлення цервікального песарію.

https://doi.org/10.1016/j.ajog.2019.12.266

 

Клінічне керівництво Американського коледжу Ревматологів: Репродуктивне здоров’я при ревматичних захворюваннях та захворюваннях опорно-рухового апарату

Arthritis & Rheumatology

Метою цього документу було розробити засноване на доказах керівництво щодо контрацепції, використання допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ), збереження фертильності при використанні гонадотоксичної терапії, застосування менопаузальної замісної гормональної терапії (ЗГТ) та ведення вагітності у пацієнток з ревматичними захворюваннями та захворюваннями опорно-рухового апарату. Це керівництво містить засновані на фактичних даних рекомендації, які були розроблені і проаналізовані групою експертів. Багато рекомендації мають умовний характер через недостатню кількість даних або дані низької якості.

https://doi.org/10.1002/art.41191

 

Заснований на доказах огляд та рекомендації Товариства гінекологічної онкології: Діагностика та лікування аденокарциноми in situ шийки матки.

Obstetrics & Gynecology

В цій публікації представлений огляд літератури з метою надання рекомендацій щодо оцінки та лікування аденокарциноми in situ шийки матки (AIS). Автори розробили рекомендації від імені Товариства гінекологічної онкології, і ці рекомендації були розглянуті і схвалені Американським товариством кольпоскопії та цервікальної патології (ASCCP). Зростаюча захворюваність на AIS, її зв'язок з вірусом папіломи людини-18, проблеми в діагностиці через часте виникнення в ендоцервікальному каналі роблять AIS унікальним діагнозом, тактику лікування якого необхідно диференціювати від лікування більш поширеної плоскоклітинної дисплазії. Це керівництво узгоджується з консенсусом  ASCCP і надає більш конкретні рекомендації.

https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003761

 

Оновлення керівництва Товариства ендокринологів: Фармакологічне лікування остеопорозу у жінок в постменопаузі.

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism

Метою публікації було надати оновлену інформацію щодо фармакологічного лікування остеопорозу у жінок в постменопаузі. Автори розглянули результати метааналізу та первинних клінічних випробувань, які оцінювали ефективність ромосозумабу, моноклонального антитіла, спрямованого на склеростін, для профілактики переломів і прийшли до висновку, що цей препарат можна розглядати як варіант лікування для жінок в постменопаузі з дуже високим ризиком розвитку остеопоротичних переломів. Оновлення керівництва – це документ, що дозволяє швидко і цілеспрямовано реагувати на нові розробки, які суттєво впливають на рекомендації існуючого керівництва. Це оновлення Керівництва публікується після нещодавного схвалення ромосозумабу Управлінням з контролю за продуктами і ліками США (FDA), Європейським агентством з лікарських засобів, Міністерством охорони здоров'я Канади і іншими агентствами і являє собою офіційну поправку до нещодавно опублікованого керівництва Товариства ендокринологів щодо фармакологічного лікування постменопаузального остеопорозу.

https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa048