За матеріалами 26-го Світового конгресу з ультразвукової діагностики в акушерстві та гінекології (ISUOG), 2016, Рим, Італія, та Клінічних практичних настанов з гестаційної трофобластичної хвороби Європейського товариства медичних онкологів (ESMO)1

Проблема гестаційної  трофобластичної хвороби є актуальною не тільки для онкологів, а й для акушерів-гінекологів, які працюють в різних сферах акушерсько-гінекологічної служби і можуть зустрічатися з нею на кожному з етапів розвитку патології. Гестаційна трофобластична  хвороба (ГТХ) – різноманітна група взаємопов’язаних захворювань, які супроводжуються патологічною проліферацією трофобласта і виникають переважно у жінок репродуктивного віку. ГТХ завжди асоційована з вагітністю і може маніфестувати як під час, так і після її завершення (від декількох днів до років)

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю