Клітинна терапія вважається провідним напрямком у регенеративній медицині. За допомогою введення клітинного матеріалу можуть бути вирішені складні питання у лікуванні багатьох патологічних станів. Проте, за роки досліджень у цій галузі, стало зрозуміло, що ключовими проблемами при використанні клітинного матеріалу є підбір безпечного та багатого на клітини джерела, підтримання культур у стабільному стані при максимальному нарощенні маси, стандартизація, запобігання злоякісній трансформації клітин та швидкому старінню популяції, моделювання імунної відповіді пацієнта-реципієнта, підвищення ефективності потрапляння введеного матеріалу до ділянок, що найбільш його потребують тощо [J. Ankrum and J. M. Karp, “Mesenchymal stem cell therapy: two steps forward, one step back”, Trends in Molecular Medicine, vol. 16, no. 5, pp. 203–209, 2010].

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю