Theresa L.Barke, Kelli M.Money, Liping Du, Ana Serezani, Maureen Gannon, Karoly Mirnics, David M.Aronoff  Sex modifies placental gene expression in response to metabolic and inflammatory stress // Placenta, 2019; 78: 1–9.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.placenta.2019.02.008

Огляд Олексія Соловйова.

 

Головне в роботі

  • Статево-залежна регуляція IGF як наслідок материнського запального стресу.
  • Антенатальне запалення спричиняє статево диморфічні зміни експресії плацентарного гену.
  • Діабет вагітних спричиняє статево специфічні зміни експресії плацентарного гену.
  • Плацентарна стать впливає на імунний гомеостаз.
  • Материнська імунна активація при гестаційному діабеті спричиняє плацентарне запалення.

 

Переднє слово

У статті звертається увагу, що метаболічний стрес (наприклад, при діабеті вагітних (Gestational Diabetes Mellitus [GDM]) чи при ожирінні), та інфекції впродовж вагітності є відомими чинниками, що впливають на розвиток плода і здоров’я дитини. Виявляється, що такий антенатальний стрес може по-різному впливати на дітей чоловічої та жіночої статі. Автори статті воліли визначити, як саме метаболічний стрес та материнська імунна активація (Maternal Immune Activation [MIA]), поодинці чи разом, впливають на експресію гену всередині посліду та чи ці ефекти виказували статевий диморфізм.

 

Способи

Миші самиці C57BL/6 J впродовж 6 тижнів до спарювання харчувалися відповідно до звичайної для них дієти або відповідно до жирної дієти, з пізнішим переходом на дієту, що викликала GDM-фенотип під час вагітності. Вагітним мишам із груп кожної дієти на 12,5 день вагітності здійснювали інтраперитонеальне введення або подібної до вірусної полііносиник поліцитидил кислоти [polyinosinic: polycytidylic acid (poly(I:C)], або фізрозчину. Через три години після ін’єкцій усі посліди збирали й аналізували щодо змін експресії 248 унікальних імунних генів.

 

Наслідки

Автори дослідження вказують, що експресія плацентарних імунних генів була суттєво зміненою впливом як окремо GDM і MIA, так і поєднаним впливом цих чинників (GDM+MIA). Експресія мікроРНК в основному була нижчою в послідах мишей під впливом лише GDM, порівняно до інших груп дослідження; натомість найвищі рівні транскрипції виявили у мишей під впливом MIA.

Особливу увагу звертав вплив статі плода/плаценти на відповідь багатьох імунних генів як на метаболічний, так і на запальний стрес.

 

Обговорення

Автори дослідження та статті наголошують, що GDM і MIA провокують запальні відповіді в плаценті, і ці ефекти виказують статевий диморфізм.

Поєднання цих стресових чинників впливає на послід інакше, ніж кожен із них окремо.

Такі знахідки можуть сприяти поясненню статевого диморфізму, що спостерігається при погіршених наслідках людських вагітностей після впливу подібних стресових чинників.

 

Від упорядника розділу й тлумача Олексія Соловйова

Знову маємо нагоду через переповідання цих тез звернути увагу дослідників, що поступово в світі у фаховому медичному письменництві накопичуються наукові дослідження, у яких антенатальні явища аналізуються окремо для плодів різної статі. Всі помічені за цей час публікації ми намагаємось переповідати читачам «З турботою про Жінку» [№9(93)/2018; №3(87)/2018; №7(82)/2017; №7(73)/2016; №5(71)/2016], закликаючи науковців також вивчати будь-які власні накопичені дані не лише спільно для досліджуваних груп та груп порівняння, але й груп плодів чи новонароджених окремо для хлопчиків та дівчаток – це безсумнівно призведе до точніших висновків наукових праць та їх практичних наслідків.

Робиться це з переконання та бажання переконати інших, що за таким підходом не лише майбутнє! Вже тепер ми самі користуємося прекрасним практичним прикладом, яким є калькулятор команди професора E. Gratacos’a (Університет Барселони, Іспанія), де оцінка стану плодів при затримці їхнього розвитку, наприклад, відбувається залежно від статі плодів – це робить точнішими прогноз та поради щодо подальшого спостереження чи планового або ургентного розродження. Доступ до цих калькуляторів у Павутинні ви легко знайдете на е-сторінці «Фонду Медицини Плода, Україна» http://www.fmfua.com/fmc/ у розділі «Корисні е-стежки для лікарів».