Сепсис залишається значущою проблемою в акушерстві та, незважаючи на значні зусилля з боку медичної громадськості, однією з провідних причин материнської летальності. Зміни дефініцій сепсису та септичного шоку з прийняттям Третього міжнародного консенсусу (Sepsis-3) [1] змусили переглянути визначення та критерії материнського сепсису, що має на меті поліпшити показники його діагностики та своєчасної терапії. Пропонуємо вашій увазі останні зміни у термінології та уявленнях про фактори ризику й етіологію акушерського сепсису, а також особливості оцінки органної недостатності у вагітних.

 

Інфекція – найпідступніше і найпоширеніше ускладнення, з яким зустрічається акушер.

Patrick Duff Gabbe: Obstetrics – Normal and Problem Pregnancies, 4th ed. 2002

 

Основні факти

  • На теперішній час в структурі причин материнської смертності (МС) у світі інфекційні фактори посідають третє місце та обумовлюють 10,7% (5,9–18,6) материнських втрат [2]. Частота варіює між країнами з високим (4,7%, 2,4–11,1) і низьким рівнем доходу (10,7%, 5,9–18,6) [3].
  • Згідно з оцінкою ВООЗ 2018 року, сепсис є безпосередньою причиною понад 260 000 випадків МС щорічно (кожна десята смерть у зв’язку з вагітністю та пологами) [2, 4]. Щороку в зв’язку з материнськими інфекціями, зокрема материнським сепсисом, помирає 1 млн. новонароджених [5].
  • Дослідження, проведене у 2009–2012 рр. у Великобританії, у рамках повної конфіденційності, показало, що майже у 25% жінок, які померли під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді, був сепсис [6].
  • У США захворюваність сепсисом, пов’язаним з вагітністю, збільшилася з 2001 до 2010 рр. на 236% [7].
  • Хронічні захворювання печінки, застійна серцева недостатність, низький рівень життя, зловживання наркотиками і відсутність медичного страхування є важливими чинниками зростання частоти сепсису [7].
  • Септичні ускладнення матері можуть призвести до ускладнень у плода, включаючи внутрішньоутробну інфекцію, передчасне народження і антенатальну загибель. При материнській лихоманці під час пологів ймовірність неонатальної загибелі збільшується приблизно у 10 разів [8].

Огляд

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю