Подвійне сліпе рандомізоване багатоцентрове дослідження не меншої ефективності у паралельних групах фази III

 

Вступ

Інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) є одними з найпоширеніших інфекційних захворювань в загальній лікарській та урологічній практиці.

Поточні настанови рекомендують антибактеріальні (АБ) засоби як терапію першого вибору для лікування неускладнених інфекцій нижніх сечових шляхів (нІНСШ), незважаючи на те, що у 80% випадків вони є неускладненими та схильні до самостійного спонтанного розрішення.

Крім того, часте застосування антибактеріальних засобів може спричинити значне ушкодження мікробіому організму та є основною причиною глобального розвитку резистентності до цього класу препаратів.

У керівництві Європейської асоціації урологів (EАU) у якості терапії першої лінії рекомендоване одноразове використання фосфоміціну трометамолу, 3 г для лікування гострого неускладненого циститу (ГНЦ).

Згідно з чинними німецькими рекомендаціями, заснованими на фактичних даних і консенсусі, можна розглядати лише симптоматичну терапію у пацієнтів з симптомами легкого або середнього ступеня захворювання у якості альтернативи антибактеріальним препаратам.

 

 

У попередніх дослідженнях порівнювали ефективність альтернативних лікарських засобів, наприклад, нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ), ібупрофену та диклофенаку з АБ, при чому було отримано багатообіцяючі результати ефективності. Проте відсутність переваги ще не встановлено.

Рослинні лікарські препарати є іншою можливою альтернативою застосуванню АБ для лікування нІНСШ.

У разі виникнення ГНЦ рослинний лікарський препарат Канефрон® Н з його мультимодальною активністю, необхідною для швидкого полегшення симптомів НІСШ (протизапальна, анальгетична, спазмолітична та антиадгезивна дії з діуретичним ефектом, що були продемонстровані у різних доклінічних дослідженнях in vivo та in vitro) є прийнятним способом симптоматичного терапевтичного лікування і може являти собою альтернативу використання антибактеріальних засобів.

 

 

Гострий неускладнений цистит (ГНЦ): не менша ефективність препарату Канефрон® Н у порівнянні з фосфоміцином

Принципова можливість використання Канефрону® Н, таблетки (стандартизована рослинна композиція BNO 1040) у якості альтернативи антибактеріальним препаратам у хворих з ГНЦ була продемонстрована у недавньому рандомізованому, контрольованому, подвійному сліпому, багатоцентровому, міжнародному дослідженні фази III з подвійною імітацією, проведене у 51 центрі Європи: 16 – у Німеччині, 22 – в Україні та 13 – у Польщі (назва CanUTI7 номер EudraCT 201300452999, номер у реєстрі Clinicaltrials.gov:  NCT 02639520). Клінічне дослідження було затверджено усіма відповіднимикомпетентними органами та комісіями з питань етики.

Пацієнтами, які відповідали критеріям включення, були 659 жінок у віці 18–70 років з типовими симптомами вперше діагностованого гострого циститу з сумою балів >6 для оцінки 3 основних симптомів нІНСШ (дизурія, полакіурія та невідкладний позив до сечовипускання).

 

 

Дизайн дослідження

Пацієнтки «групи Канефрон® Н» отримували 7 днів Канефрон® Н та одну дозу плацебо фосфоміцину (рис. 1); пацієнтки «групи фосфоміцину трометамолу» одержували одноразово дозу препарату ФТ (3 г) та 7 днів плацебо, що імітує Канефрон® Н (double dummy design). Подальше спостереження проводили через 30 днів після останньої дати лікування (38-й день), щоб визначити наявність рецидиву нІНСШ.

Основна мета клінічного дослідження полягала у доведенні не меншої ефективності препарату, що містить композицію BNO 1045 (Канефрон® Н, таблетки) протягом 7 днів лікування у порівнянні з одноразовою дозою ФТ у жінок з гострими нІНСШ, що вимірюється часткою пацієнтів, які додатково отримали АБ з приводу гострих нІНСШ під час дослідження.

Первинною кінцевою точкою була не менша ефективність препарату Канефрон® Н у порівнянні з фосфоміцином з огляду на необхідність додаткової антибактеріальної терапії протягом досліджуваного періоду (138 день).

Вторинні кінцеві точки оцінки ефективності включали оцінку за допомогою анкети симптомів циститу ACSS у 4-й, 8-й і 38-й день, а також наявність бактеріурії та лейкоцитурії, підтверджених бактеріальним посівом сечі (зразок середньої порції сечі) при кожному відвідуванні центру.

 

Результати

83,5% пацієнтів в групі Канефрон® Н і 89,8% пацієнтів в групі ФТ не потребували додаткової терапії антибіотиками. Таким чином, препарат Канефрон® Н володів статистично порівнянною з антибіотиком ФТ ефективністю при лікуванні ГНЦ щодо основної кінцевої точки з різницею ефективності, що дорівнює D=6,3% (нижня межа довірчого інтервалу: 11,99%, p=0,0014), що потрапляє у допустиму 15-відсоткову межу non inferiority (рис. 2).

Зменшення симптомів циститу (вимірюється за допомогою «шкали симптомів гострого циститу», ACSS, як сума балів «типових» симптомів), було приблизно однаковим в обох групах протягом періоду дослідження. Зниження середнього балу тяжкості циститу на 4-й день (р=0,0166) було трохи вищим у групі фосфоміцину (різниця склала 0,6 балів), але порівнюваним в кінці лікування та наприкінці періодів подальшого спостереження (рис. 3).

Терапія Канефроном® Н добре переносилася, цей факт також був встановлений у попередніх клінічних дослідженнях.

 

Дане дослідження було представлено на щорічній конференції Німецького товариства урологів (DGU), проведеної у кінці вересня 2018 р. у м. Дрезден.

Крім того, повнотекстова публікація у журналі «Урологія Інтернаціоналіс (Urologia Internationalis)» розміщена у мережі Інтернет як електронне видання та завантажується за посиланням www.karger.com/Article/Abstract/493368.

 

Висновок

Канефрон® Н є ефективним альтернативним антибіотикам варіантом лікування гострого неускладненого циститу (ГНЦ) з доведеною ефективністю (рівень доказовості 1b) і може допомогти значною мірою зменшити застосування антибіотиків в амбулаторних умовах. Це має велике значення у контексті стратегії ВООЗ доцільного використання антибактеріальних засобів, щоб раціоналізувати масштабне їх застосування і зменшити небезпеку виникнення антибіотикорезистентності.