Associations between fetal size, sex
and both proliferation and apoptosis
at the porcine feto-maternal interface

 

Автори: Claire Stenhouse, Charis O. Hogg, Cheryl J. Ashworth

Першоджерело: Placenta, 2018; 70: 15–24; www.placentajournal.org/article/S0143-4004(18)30279-0/pdf

DOI: https://doi.org/10.1016/j.placenta.2018.08.006

Переклад українською:
Олексій Соловйов.

 

Головне в роботі

  • День вагітності впливає на експресію апоптичної мРНК на материнсько-плодовій поверхні.
  • Розмір плодів пов’язаний з експресією апоптичної мРНК на материнсько-плодовій поверхні.
  • В експресії апоптичної мРНК існує статевий діморфізм.

  Початок та розвиток вагітності потребує значних змін у матковій будові та функції, включно з новоутворенням судин в ендометрії та посліді. У людських плацентах описано апоптоз як необхідний для інвазії трофобласту,  розвитку та виживання.

  Вважається, що подібно до людини, у свиней апоптоз та проліферація теж грають роль в імплантації та розвитку.

  Невідповідне зростання плода має тяжкі наслідки як для розвитку малюків, так і для дорослих. Припущено, що материнсько-плодова поверхня у найлегших плодів чоловічої статі має більше апоптозу та менше проліферації, ніж подібні показники у близьких до середньої ваги плодів жіночої статі.

  Для виконання роботи дослідники від зародків або плодів свиней порід Large White X Landrace відбирали плацентарні та ендометріальні зразки, пов’язані з найлегшими плодами та наближеними до середньої ваги (день вагітності 18 та 30) плодами чоловічої та жіночої статі (день вагітності 45, 60 та 90).

  Експресію мРНК генів-кандидатів, залучених до апоптозу або проліферації (BAX, BCL2, P53 та KI67), вивчали кількісною полімеразною ланцюговою реакцією (qPCR).

  Забарвлення TUNEL [Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP, що є методом визначення фрагментації ДНК – від тлумача] здійснювалось на плацентарних зразках найлегших та близьких до середньої ваги плодах (день вагітності 45 та 60), обох статей (день вагітності 60).

  Усі процедури проводились з дозволу The Roslin Institute (Університет Едінбурґу) Animal Welfare and Ethical Review Board та у відповідності до U.K. Animals (Scientific Procedures) Act, 1986.

  Одержані дані показали, що посліди, пов’язані з найлегшими плодами, мали зменшену експресію P53 та KI67 порівняно з наближеними до середньої ваги плодами на 45 день вагітності. На 60 день вагітності експресія P53 була вища у плацентах найлегших плодів, ніж у наближених до середньої ваги.

  На 45 день вагітності експресія P53 була підвищеною в ендометріальних зразках, пов’язаних з найлегшими плодами, порівняно з близькими до середньої ваги плодами на 45 день вагітності.

  На 30 та 60 дні вагітності, відповідно, експресія BAX була підвищеною, а експресія BCL2, P53 та KI67 була зменшеною в ендометріальних зразках самиць порівняно до самців їх приплоду. Забарвлення TUNEL не виявило зв’язку між розмірами плодів або статтю та кількістю клітин з апоптозом.

  Згідно з висновками авторів, це дослідження висвітлює знайдені динамічні зв’язки між розмірами плодів, статтю плодів та апоптозом і проліферацією материнсько-плодової поверхні у свиней. Слід проводити подальші дослідження, аби поліпшити розуміння механізмів, що керують ростом плодів.

 

Від упорядника розділу й тлумача Олексія Соловйова:

Переповідання цих тез вчергове звертає увагу українських дослідників, що поступово за останнє десятиріччя у світовому фаховому медичному письменництві накопичується все більше (хоча загальна їх кількість все ще обурливо мала) різноманітних наукових досліджень, в яких антенатальні явища аналізуються окремо для плодів різної статі.

Всі помічені за цей час публікації ми намагаємось переповідати читачам «З турботою про Жінку» [№5(71)/2016; №7(73)/2016; №7(82)/2017; №3(87)/2018], закликаючи науковців також вивчати будь-які власні накопичені дані не лише спільно для досліджуваних груп та груп порівняння, але й груп плодів чи новонароджених окремо для хлопчиків та дівчаток – це, безсумнівно, призведе до точніших висновків наукових праць та їх практичних наслідків.

Робиться це з переконання та бажання переконати інших, що за таким підходом не лише майбутнє! Вже тепер ми самі роками користуємося прекрасним практичним прикладом, яким є калькулятор команди професора E. Gratacos’a (Університет Барселони, Іспанія, Каталонія), де оцінка стану плодів при затримці їх розвитку, наприклад, відбувається, залежно від статі плодів – це робить точнішими прогноз та поради щодо подальшого спостереження чи планового або ургентного розродження.

Доступ до цих калькуляторів у Павутинні ви легко знайдете на е-сторінці «Фонду Медицини Плода, Україна» http://www.fmfua.com/fmc/ у розділі «Корисні е-стежки для лікарів».