Людина, як і тварини, може народити одного або декількох дітей, але створена жінка для виношування однієї дитини…

Аристотель (384–322 рр. до н. е.)

 

Багатоплодова вагітність відноситься до вагітностей високого ступеня ризику, оскільки фізіологічний перебіг останньої спостерігається лише у 15–30% жінок, а у порівнянні з одноплодовою вагітністю баготопліддя асоціюється з чотирикратним збільшенням ризику розвитку важкої материнської захворюваності [1] і чим вищий порядок багатопліддя, тим вищий ризик материнських ускладнень. Крім цього, доводиться рахуватися з тим фактом, що вагітність двома і більше плодами впевнено зберігає свої позиції серед загальних причин передчасних пологів, котрі й досі залишаються провідною причиною дитячої захворюваності та смертності у світі.

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю