Cell-free Fetal DNA Testing in Singleton IVF Conceptions 

Вашій увазі пропонується огляд результатів дослідження, проведеного у Мельбурні (Австралія), з метою визначення, чи різняться результати виявлення частоти невдалих спроб і позитивної прогностичної оцінки досліджень позаклітинного плодового ДНК при природних і IVF заплідненнях

  

 

Дослідження cffDNA, що аналізує циркуляцію cffDNA у материнській крові, у загальній популяції вагітних має високу точність виявлення трисомії 21 (себто синдрому Down’а). Бракує сфокусованих та переконливих доказів щодо характеристик виконання досліджень cffDNA після IVF запліднень.

Чи різняться плодові частки, частота невдалих проб і позитивна прогностична цінність (PPV, positive predictive value) досліджень позаклітинного плодового ДНК (cffDNA, cell-free fetal DNA) при одноплодових IVF заплідненнях та після природних запліднень?

Власно, це ті дослідження, які мають більш поширену серед загалу лікарів та пацієнток назву NIPT – Non-Invasive Prenatal Test, себто неінвазивна пренатальна проба; хоча по своїй суті пробою вони не являються, а є варіантом просіювання [screening], що все одно потребують інвазивного підтвердження.

Timothy J. Lee та співавт. у своєму дослідженні за участю 5625 пацієнток виявили, що плодових часток значно менше; частота невдалих проб вища та позитивна прогностична цінність (PPV) досліджень позаклітинного плодового ДНК (cffDNA) є нижчою для одноплодових вагітностей після IVF запліднень порівняно з такими після природних запліднень. Представляємо вашій увазі детальну інформацію про дослідження.

 

Дизайн дослідження, учасники, методи

Дослідження здійснювалось у клініці положничо-гінекологічного ультразвуку в Melbourne (Мельбурні), Австралія. Це було ретроспективне когортне дослідження одноплодових вагітностей після природних та IVF запліднень між квітнем 2013 р. та листопадом 2016 р. На загал було досліджено 4633 вагітності після природного запліднення та 992 після IVF запліднення.

Учасницям здійснювали просівні дослідження щодо трисомій 21, 18 та 13, а також анеуплоїдій статевих хромосом (SCA, sex chromosome aneuploidies), виконуючи аналіз cffDNA після 10 тижнів вагітності. Для визначення значущості провісників логарифмічно трансформованих плодових фракцій та хибних проб використано мультиваріантний аналіз. Порівняння характеристик проби між досліджуваними групами здійснювалось з прийняттям рівня значущости у 5%.

 

Головні результати та роль шансу

Середня плодова частка була нижчою (10,3% [interquartile range (IQR), 7,7–13,5] проти 11,9% [IQR, 9,1–15,0]; P=0,005), частота хибних проб була вищою (5,2% проти 2,2%; P <0,001), позитивна прогностична цінність (PPV) щодо трисомій 18, 13 та SCA була гіршою для IVF вагітностей порівняно з природними заплідненнями. Багатовимірний лінійний регресивний аналіз показав, що IVF запліднення, збільшений індекс маси тіла (себто ожиріння), менший вік вагітности та південно- та східно-азійські етнічні групи є незалежними провісниками менших плодових фракцій. Множинний логістично-регресивний аналіз виявив, що IVF запліднення та збільшений індекс маси тіла незалежно пов’язані з хибними пробами. PPV щодо трисомії 21 після IVF запліднення був високим (100,0%), але нижчим для інших трисомій, порівняно з не-IVF популяцією.

 

Випадки, виключені з розрахунку PPV

Подробиці IVF були невизначеними для 210 випадків – ця інформація була недоступною для дослідників. Неможливість дослідити каріотип у кількох випадках високого ризику SCA внаслідок відмови батьків та випадки викиднів чи переривань вагітностей спричинили виключення цих випадків високого ризику з розрахунків PPV. Недоступними виявились наслідки вагітностей у випадках низького ризику, вони не могли бути використаними для розрахунків негативної прогностичної цінності.

 

Висновки

Більшість (97,6%) проб cffDNA при вагітностях після IVF були виконані з отриманням результатів після однієї чи двох спроб, але частота хибних тестів виявилась вищою, плодові частки меншими, а PPV для трисомій 18, 13 та SCA була меншою для вагітностей після IVF порівняно з такими для вагітностей після природного запліднення. Ці обмеження мають бути взятими до уваги для проведення консультації перед тестом NIPT у вагітних жінок із IVF заплідненням. Позитивні результати для інших станів, ніж трисомія 21, мають бути інтерпретовані з обережністю і потребою ретельного ультразвукового дослідження та спеціального фахового роз’яснення.

 

Від упорядника розділу й тлумача Олексія Соловйова:

Користуючись нагодою цих тез, хочу наголосити читачам на кількох речах, пов’язаних із дослідженнями позаклітинної плодової ДНК у крові вагітної жінки, які називають неінвазивними пренатальними пробами (NIPT), а саме:

  • і перед дослідженням, і після нього обов’язковим є ретельне пояснення вагітним жінкам мети, змісту й можливостей NIPT’a;
  • пацієнтки та їх чоловіки мають після консультації лікаря усвідомити, що такі дослідження не є діагностичними, а лише різновидом просіювання (screening) щодо деяких аномалій і НЕ ЗАМІНЯЮТЬ діагностичних інвазивних досліджень, пов’язаних із внутрішньоматковими втручаннями;
  • у розвинених країнах дослідження позаклітинного ДНК є таким поширеним, оскільки коштує ВДЕСЯТЕРО ДЕШЕВШЕ інвазивної діагностики; в Україні навпаки – NIPT обходиться родині щонайменше ВЧЕТВЕРО ДОРОЖЧЕ повноцінного діагностичного втручання (біопсія, амніоцентез чи кордоцентез) з повноцінним дослідженням хромосомного набору (каріотипу) плода!

* Якщо маєте цікаві й корисні перинатальні тези для оприлюднення у цьому розділі, просимо надсилати їх на адресу o.solovyov@ivf.com.ua

 

Джерело: Human Reproduction, Volume 33, Issue 4, 1 April 2018, Pages 572–578  https://goo.gl/hMm4WS

Автори: Timothy J. Lee; Daniel L. Rolnik; Melody A. Menezes; Andrew C. McLennan; Fabricio da Silva Costa.

Переклад українською: Олексій Соловйов