У зв'язку з підвищеним інтересом вітчизняних анестезіологів до реґіонарної анестезії, про що свідчить зростання її застосування у структурі анестезіологічного забезпечення в акушерстві, гостро стала проблема різних поглядів анестезіолога та акушера-гінеколога на знеболення пологів та анестезію під час кесаревого розтину. Скоріш за все, вирішення цього питання в Україні буде проходити через призму сучасних зарубіжних протоколів та конструктивної взаємодії представників обох спеціальностей

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю