Останнім часом у гінекології активно розвивається лапароскопічна хірургія. Ендоскопічні операції мають ряд очевидних переваг: малу травматичність, хороший огляд операційного поля, мінімальний больовий синдром у післяопераційному періоді, гарний косметичний ефект, економічність, ранню активізацію хворих (М. А. Ломова, 2004; R. Gonzalez et al., 2004).

 Удосконалення лапароскопічної техніки скорочує тривалість операції та, з іншого боку, дозволяє все ширше виконувати лапароскопічні операції у пацієнток похилого віку, що мають виражену супутню патологію.

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю