Визначення, поширення та судинне розгалуження

 Monochorionic placentas with proximate umbilical cord insertions: Definition, prevalence and angio-architecture

  1. P. Zhao, S. H. P. Peeters , J. M. Middeldorp , F. J. Klumper, T. Duan, D. Oepkes, E. Lopriore

Прийнято: 24.11.2014.

Оприлюднено: 02.12.2014. Джерело: Placenta, February 2015, Volume 36, Issue 2, Pages 221–225. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.placenta.2014.11.016.

Переклад: Олексія Соловйова

 

Головне

  • Порогом визначення близького входження пуповин є приблизно 4 см.
  • Близькі входження пуповин є рідкісними в одноторочкових (ОТ, monochorionic) двохоплідних (diamniotic) послідах.
  • Близькі входження пуповин є досить поширеними в ОТ однооплідних (monoamniotic) послідах.
  • В ОТ послідах з близьким входженням пуповин поширені поверхневі анастомози.

Вступ

Небагато відомо про визначення, поширення та характеристики близького входження пуповин (БВП) в одноторочкових (ОТ, monochorionic) послідах. Метою цього дослідження було встановити коливання відстаней між входженням пуповин та оцінити поширеність та судинне розгалуження в ОТ послідах з БВП.

 

Методи

До цього дослідження були включені усі ОТ посліди, не ліковані лазерною хірургією. Довідкове коливання відстаней між входженнями пуповин було розраховане з використанням стандартної методології, запропонованої Royston’ом та Wright’ом. Ми визначали БВП при відстані між коренями пуповин, меншій за 5-й центиль.

 

Результати й обговорення

Під час дослідження на загал було проаналізовано 369 ОТ послідів. 5-й центиль розраховували за рівнянням: 0,027 ´ вік вагітности (тижні) +2,91 (см), з коливанням від 3,3 до 4 см впродовж вагітности. Відповідно, з 369 ОТ послідів 18 (5%) відповідали визначеним для БВП критеріям. БВП часто зустрічалося в ОТ однооплідних (monoamniotic) послідах (53%, 9/17), але рідко в ОТ двохоплідних (diamniotic) послідах (3%, 9/352). Поширеність артеріо-артеріальних та венозно-венозних анастомозів в ОТ послідах з та без БВП була, відповідно, 100% проти 80% (P=0,12) і 56% проти 26% (P=0,01). БВП може бути наслідком пізнішого розділення масивів внутрішніх клітин.

 

Висновки

Порогом для БВП (5-й центиль) є приблизно 4 см впродовж вагітности. БВП є рідкісним для ОТ двохоплідних послідів, але досить частим для ОТ однооплідних послідів. ОТ послідам з БВП притаманна висока ймовірність поверхневих артеріо-артеріальних та/або венозно-венозних анастомозів.

 

Плацентарна вага, вага
при народженні та плодова

 Відношення ваги послідів при двоторочкових і одноторочкових близнюкових вагітностях залежно від віку вагітности, типу входження пуповини та плацентарного поділу

 (Placental weight, birth weight and fetal: placental weight ratio in dichorionic and monochorionic twin gestations in function of gestational age, cord insertiontype and placental partition).

M.E. De Paepe, S. Shapiro , L. E. Young,
F. I. Luks. Прийнято: 14.11.2014.
Оприлюднено: 22.11.2014.

Джерело: Placenta, February 2015, Volume 36, Issue 2, Pages 213–220 DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.placenta.2014.11.009

Переклад: Олексія Соловйова

 

Головне

  • Ми встановили довідкові дані щодо плацентарної ваги, ваги при народженні та відношення ваги плодів до послідів (ППВ, плодово/плацентарне відношення) у двієнь.
  • Плацентарна вага і вага при народженні є меншими для одноторочкових (monochorionic) двієнь, ніж для двоторочкових (dichorionic) близнюків.
  • ППВ для плацентарної ваги одноторочкових близнюків є меншою, ніж для двоторочкових.
  • ППВ для плацентарної ваги одноторочкових близнюків з маленькою часткою посліда є підвищеним.
  • Нерівноподілені одноторочкові посліди створюють різні плацентарні достатності.

 

Вступ

Ми встановили довідкові дані для плацентарної ваги, ваги при народженні та ППВ (можливий показник функціональної достатности послідів) для одноторочкових і двоторочкових близнюкових вагітностей.

 

Методи

Плацентарна вага, вага при народженні та ППВ залежно від віку вагітности, вид входження пуповини та поділ послідів було визначено у 151 пофарбованих впорскуванням двохоплідних-одноторочкових (diamniotic-monochorionic) плацент та 198 злитих двохоплідних-двоторочкових (diamniotic-dichorionic) близнюкових послідів (25–39 тижнів вагітности).

 

Результати

Як очікувалося, дані ППВ збільшувалися з віком вагітности в обох групах. Вага при народженні та плацентарна вага одноторочкових близнюків >28 тижнів вагітности були суттєво меншим, ніж у відповідних термінах двоторочкових двієнь. Розшаровані за плацентарною вагою, вагою при народженні та ППВ дані одноторочкових близнюків були на загал нижчими, ніж подібні дані двоторочкових близнюків у тій самій ваговій категорії послідів. Проте, у підгрупі одноторочкових близнюків із малою частиною нерівномірно поділених послідів дані ваги при народженні та ППВ щодо плацентарної ваги були подібними до тих двоторочкових близнюків, і суттєво вищими, ніж в одноторочкових близнюків із більшою частиною або з рівномірним поділом посліду. Вид входження пуповини не корелює з даними ваги при народженні чи ППВ щодо плацентарної ваги для кожного виду близнюків.

 

Висновки

Було створено довідкові дані плацентарної ваги, ваги при народженні та ППВ для одноторочкової та двоторочкової злитих форм близнюків. Зазвичай нижче ППВ щодо плацентарної ваги одноторочкових близнюків порівняно з двоторочковими наводить на думку відносно притаманної одноторочковим вагітностям нижчої функціональної ефективности послідів. Механізми та клінічні використання очевидних характерних змін співвідношення ППВ та ефективности у одноторочкових близнюків відповідно до поділу послідів ще мають бути встановленими.