Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study

 Жінок із раком персів можна лікувати впродовж вагітности без підвищеної загрози поганих наслідків для матері чи плода, згідно з міжнародним дослідженням.

 Залучено пацієнток з первинно визначеним під час вагітности раком персів із 7 европейських країн; дані збиралися ретроспективно у разі діагностики раку до квітня 2003 року (коли реєстрація розпочалася) або проспективно після, незалежно від наслідків вагітности, виду або часу лікування. Первинною кінцевою точкою дослідження було визначення здоров'я дитини від антенатального стану до 4 тижнів після народження. Реєстрація триває.

Знахідки. Від квітня 2003 до грудня 2011 року було зареєстровано 447 пацієнток, 413 з яких мали ранній рак персів. Середній вік пацієнток склав 33 роки (розбіжність від 22 до 51 років). На час визначення раку середній вік вагітности був 24 тижні (розбіжність від 5 до 40 тижнів).

197 (48%) із 413 жінок одержували впродовж вагітности хіміотерапію в середньому чотирма циклами (розбіжність від 1 до 8). 178 отримали anthracycline, 15 – cyclophosphamide, methotrexate та fluorouracil, 14 отримали taxane. На вагу новонароджених вплинула тривалість хіміотерапії, але не кількість циклів хіміотерапії (p=0,71). Не знайдено статистично достовірної різниці між двома групами щодо передчасного народження до 37 тижнів вагітности.

40 (10%) з 386 новонароджених мали бічні прояви, вади розвитку або ускладнення при народженні; такі події були більш притаманними недоношеним новонародженим, ніж вони зустрічалися у дітей, народжених після 37 тижнів (31 [16%] із 191 новонароджених проти 9 [5%] із 195 новонароджених; p=0,0002). У малюків від матерів з відомим лікуванням небажані прояви зустрічалися частіше у тих, хто одержував хіміотерапію внутрішньоутробно  (31 [15%] з 203 проти 7 [4%] з 170 новонароджених; p=0,00045).

Дві дитини померли; обидві народилися недоношеними, але обидві смерті були розціненими без залежности до внутрішньоутробного лікування матері. У середньому період життя без проявів хвороб для жінок із раннім раком персів, де хіміотерапію було розпочато впродовж вагітности, склав 70,6 місяців (95% CI 62,1—105,5). Для жінок, хіміотерапію яких розпочато після пологів, такий період склав 94,4 місяці (менше 95% CI 64,4; вище 95% CI не досягнуто, неперераховане співвідношення шкоди 1,13 [95% CI 0,76—1,69]; p=0,539). 

The Lancet Oncology, Early Online

Publication / August 16, 2012

(переклад Олексія Соловйова).