Cervical Pessary Does Not Reduce Early Preterm Birth 

Medscape Medical News

Troy Brown, RN, March 17, 2016

http://goo.gl/omFZuJ

Переклад українською Олексія Соловйова

 Шийковий песарій не зменшує частоти самочинних ранніх передчасних народжень у жінок та дівчат із вкороченою шийкою порівняно з вичікувальним веденням, як показує нове багатоцентрове, випадковісне контрольоване дослідження.

Kypros H. Nicolaides, MD, з the Harris Birthright Research Center for Fetal Medicine, King's College, London, United Kingdom та колеґи повідомили свої знахідки у статті, оприлюдненій 17 березня у часописі the New England Journal of Medicine.

Шийковий песарій є силіконовим виробом, що розміщується піхвово навколо шийки матки. Він підтримує шийку, зменшуючи прямий тиск з матки на шийковий канал шляхом зміщення шийки у напрямку крижів.

Дослідження стосувалося жінок віком від 16 років з одноплодовими вагітностями, у яких під час планових ультразвукових досліджень між 20 тижнями 0 днем та 24 тижнями 6 днями вагітности виявляли довжину шийки матки 25 мм або менше. Ті з них, хто мав довжину шийки матки 15 мм або менше у будь-який час дослідження, лікувалися також прогестероном допіхвово. 

Дослідники випадковісно розподілили 466 учасниць до групи шийкового песарію та 469 до групи вичікувального ведення.

[Дослідження тривало від вересня 2008 до січня 2013 року. У дослідження було залучено 16 жіночих шпиталів з Англії, Словенії, Португалії, Чілі, Австралії, Італії, Албанії, Німеччини та Бельгії. У випадковісному дослідженні погодилися взяти участь 935 жінок із 1829 тих, що відповідали умовам дослідження: шийка матки 25 мм завдовжки чи менше, вік жінок не був меншим за 16 років, впродовж вагітности не траплялося смерті плода, не було вад розвитку плода, не накладався обвідний шов на шийку, не відбувалося регулярних болючих скорочень матки або розриву плодових оболонок перед випадковісним розподілом по групах].

Спонтанні пологи до 34 тижнів вагітности, що первинно було кінцевою метою дослідження, трапилися у 55 (12%) жінок із групи песаріїв та в 50 (10,8%) жінок з контрольної групи (у групі песаріїв відношення ймовірностей – odds ratio [OR] склало 1,12; 95% довірчий проміжок — confidence interval [CI] 0,75–1,69; p=0,57).

Понад те, накопичувальний процент жінок, які спонтанно не народжували до 34 тижнів, не мав значущої відмінности між обома групами (відношення ризику у групі песаріїв склало 1,13; довірчий проміжок 95% 0,77–1,65; p=0,54).

На початку серед досліджуваних більшою у групі песаріїв, ніж у контрольній групі, була кількість скарг на піхвові виділення (10,5% проти 6,2%; p=0,02), але не на тазовий дискомфорт (1,9% та 0,6%, відповідно; p=0,14).

При подальшому спостереженні у групі песаріїв кількість скарг була більшою як на підвищення кількости піхвових виділень чи появу нових (46,8% проти 13,8%; P <0,001), так і на тазовий дискомфорт (11,4% проти 3,4%; P <0,001).

Відсоток учасниць, які мали патогенні знахідки у піхвових мазках, включно з Candida albicans, стрептококами групи B або Gardnerella vaginalis, був подібним у групі песаріїв та в контрольній групі, як на початку дослідження (28,6% та 25,8%, відповідно; p=0,39), так і в подальшому (31,4% та 30,0%, відповідно; p=0,75).

«Хоча частота нових виділень або підвищення кількости піхвових виділень майже втричі була більшою у групі песаріїв, ніж у контрольній групі, частота шийково-вагінальної інфекції не відрізнялася суттєво між групами», – пишуть дослідники.

У 114 (24,5%) учасниць з групи песаріїв останні були видалені до 34 тижнів вагітности з причин ятрогенних пологів (6 учасниць), передчасних пологів (20 учасниць), передчасних переймів або передчасного розриву плодових оболонок (41 учасниця) та вимоги самих учасниць (47 учасниць: 25 внаслідок дискомфорту, 19 через піхвові виділення, 3 через піхвові кровомазання).

Дослідники не знайшли значущої відмінности між групами щодо перинатальної смертности (OR, 1,38; 95% CI 0,63–3,04; p=0,42), випадків неонатальних ускладнень (OR, 1,18; 95% CI 0,69–2,03; p=0,55) або спеціалізованої неонатальної допомоги (OR, 0,88; 95% CI 0,59–1,31; p=0,59).

Дослідники зробили висновки: «У жінок із одноплодовими вагітностями при довжині шийки 25 мм або менше у 20–24 тижні вагітности встановлення песарію не призводить до нижчої частоти ранніх спонтанних пологів, ніж їх частота при вичікувальній тактиці ведення… Встановлення песарію також не впливає на частоту перинатальної смертности, небажаних неонатальних наслідків чи потреби у спеціалізованій неонатальній допомозі».

 

Автори не мають фінансової зацікавленості щодо дослідження.

N Engl J Med. 2016;374:1044–1052. DOI: 10.1056/NEJMoa1511014/

Повний текст статті «A Randomized Trial of a Cervical Pessary to Prevent Preterm Singleton Birth» міститься у вільному доступі за е-стежкою http://goo.gl/vPbhi5