• У виданні групи вчених та клініцистів з США, Чилі, Австралії та Іспанії зібрані прийнятні та якісно-задокументовані гіпотези щодо зв’язку походження найпоширеніших хвороб зрілого віку, таких як гіпертензія, ожиріння, метаболічний синдром та діабет, із несприятливим внутрішньоматковим оточенням протягом плодового життя.

    Епідеміологічні дослідження стали поштовхом для подальшого експериментального пошуку визначення молекулярних механізмів, що можуть підтвердити чи спростувати цей зв’язок, проте можливі механізми описані лише частково.

    Передбачається, що подальші дослідження нададуть точні дані, що підтверджують цю гіпотезу та забезпечать адекватне уявлення про вік-залежні ефекти гестаційного програмування та наслідки альтерацій протягом внутрішньоутробного життя на профіль хвороб дорослого віку.

    Цікаво, що кілька досліджень розглядають навколозаплідний період як такий, що також залучений до феномену фетального програмування. Видання містить статті різноманітних напрямків вивчення клітинних та молекулярних механізмів, але особлива увага надається фізіології та патофізіологіі захворювань вагітності, що можуть викликати хвороби у подальшому дорослому житті. Статті, що включені у видання, містять і клінічні, і наукові дослідження.

    Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю