Induced Labor Linked to Increased Risk for Autism

 Дебора Браузер (Deborah Brauser), переклад: Олексій Соловйов

 Оприлюднено 14 серпня 2013 року.

Джерело: http://goo.gl/wbWNcZ (першоджерело: JAMA Pediatr.; розміщено у світовому Павутинні 12 серпня 2013 року)

 Останні дослідження припускають, що викликані пологи та/або стимуляція пологів можуть бути пов’язаними з підвищеним ризиком аутистичних розладів (autism spectrum disorder, ASD) дітей. Проте науковці поспішають звернути увагу на необхідність додаткових досліджень перед припущенням щодо причин цього явища.

Ретроспективне вивчення понад 625000 народжених живими показало, що серед дітей, матерям яких здійснювали стимуляцію пологів або викликали пологи, на 23% частіше зустрічаються аутистичні розлади, ніж у дітей, матерям яких не викликали пологи та не стимулювали їх.

На додаток, такий зв'язок був вагомішим для хлопчиків.

«Ми сподіваємося, це допомагатиме дискусіям щодо чинників довкілля, які можуть сприяти розвиткові аутизму чи аутистичних розладів» – сказав Simon G. Gregory, провідний автор,  професор з Duke Institute of Molecular Physiology. «Це складні розлади, що можуть спричинятися поєднанням генів та довкілля. І те, що ми розглянули, є чинником довкілля, який збільшує ризик, незалежно від того, знаходиться він на верхівці генетичної схильности, чи ні. При всіх цих хворобах важливо діставатися причин». Науковці відзначають, що «це перше широкомасштабне дослідження щодо зв’язку між аутизмом та викликанням/стимуляцією пологів». Проте, вони застерігають, що потрібні подальші дослідження для відмежування инших можливих тлумачень такого зв’язку, включаючи попередній перебіг вагітности та події, що передували викликанню/стимуляції пологів, також окремі застосовані препарати та їх дози. Дослідження вперше було оприлюднено online 12 серпня у JAMA Pediatrics.

 Чинники ризику з довкілля

У США аутистичні розлади має приблизно одна дитина з 88. Попередні дослідження вивчали генетичні та довкільні чинники, що могли би впливати на розвиток аутистичних розладів, і провідною метою була оцінка можливого зв’язку з викликанням та/або стимуляцією пологів. Викликанням пологів є «збудження маткових скорочень до появи мимовільних пологів», а стимуляція – це «збільшення сили, тривалости або частоти маткових скорочень».

Науковці оцінили зв'язок між 625042 народжень живими (1990–1998 роки) та шкільними звітами від 2007 до 2008 років згідно Повних Записів Пологів Північної Кароліни (the North Carolina Detailed Birth Record) та баз даних Освітнього Дослідження (Education Research databases). 5500 з цих дітей мали документовані виняткові ознаки аутизму (1,3% усіх хлопчиків та 0,4% усіх дівчаток). «Ми розглянули цю популяцію, аналізуючи традиційні чинники ризику, що були визначені причетними до розвитку аутизму від народження» – пояснив д-р Gregory.

«Далі ми відчули необхідність бурити глибше, аби перевірити, чи існує істотний зв'язок цих чинників із викликанням та стимуляцією пологів» – додав він.

Результати перевірки лише хлопчиків показали, що діти матерів, яким викликали та стимулювали пологи, мали значно вищу ймовірність аутизму, ніж діти матерів, які не зазнали викликання чи стимуляції пологів (відношення ймовірностей [odds ratio, OR] 1,23; довірчі межі [confidence interval, CI] 95%, 1,02–1,47). Порівняно з категорією «ані викликання, ані стимуляції», групи лише викликання та лише стимуляції мали відношення ймовірностей, відповідно, 1,10 та 1,15. До того ж, «введення додаткових груп можливих причин, пов’язаних із соціально-економічним станом, материнським здоров’ям, перебігом вагітности, не впливали незалежно на очікувані відношення ймовірностей» – повідомили дослідники.

 

Немає встановленої причини чи дії

«Одним з можливих пояснень зв’язку аутистичних розладів з викликанням/стимуляцією пологів є вплив екзогенного окситоцину» – пишуть науковці, зважаючи на те, що від 50 до 70% жінок, яким викликали пологи, одержували саме цей препарат. І минуле дослідження говорить про його вплив на розвиток аутистичних розладів.

Подальший аналіз показав відношення ймовірностей аутизму 1,25 для дистресу плода під час пологів, 1,22 для наявности меконія та 1,25 для народження до 34 тижнів вагітности включно, у порівнянні з, відповідно, відсутністю дистресу плода та виділення меконія і вчасного народження.

Порівняно з матерями без цукриці (diabetes mellitus), у тих, хто мав її, відношення ймовірностей мати дітей з аутизмом було на 23% вище.

Коли порівняли дані за критерієм статі, знайшли, що у хлопчиків, матері яких підлягали одночасно викликанню та стимуляції пологів, відношення ймовірностей мати аутизм було на 35% вищим, і у хлопчиків, матері яких одержували лише стимуляцію пологів, на 18% вищим, ніж у тих хлопчиків, матері яких не підлягали ані викликанню, ані стимуляції пологів.

«На противагу, у дівчаток суттєвого підвищення ризику внаслідок викликання та стимуляції пологів не було. Головним чином, це трапляється у хлопчиків» – пояснив д-р Gregory. Проте, зауважив він, у групі лише стимуляції дівчатка мали вищу ймовірність набути аутизм на 18%, а хлопчики – на 15%.

Хоча було показано істотні загальні зв’язки, дослідники підкреслюють, що причинної обумовлености наразі не визначено. «Наших результатів недостатньо для висновків щодо змін типових підходів для викликання чи стимуляції пологів; наші результати вказують на необхідність додаткових досліджень... Ми є дуже, дуже обережними, аби не сказати, що визначили причину чи дію. Це питання здоров’я матері та здоров’я внутрішньоутробної дитини, і обставини вимагають від лікаря вирішувати, слід викликати та стимулювати пологи чи може бути застосована лише стимуляція» – додав д-р Gregory. «Все ж, ми не хочемо, аби мами турбувалися й просили під час пологів: «Не викликайте пологи, бо це може спричинити аутизм». Негативні наслідки невикликання пологів можуть значно перебільшити такі ризики».

 Це дослідження було фінансовано безвідплатним коштом Аґенції Захисту Довкілля Сполучених Штатів (the United States Environmental Protection Agency). Автори дослідження заявляють про відсутність відповідної фінансової зацікавлености.

 Додатково до вищенаведеного матеріалу

Оприлюднені у лютому 2013 року у Журналі Американського Медичного Товариства (the Journal of the American Medical Association (http://bit.ly/X5SZK5 – JAMA. 2013; 309(6): 570-577. doi: 10.1001/jama.2012.155925) результати ще одного дослідження показали, що у вагітних жінок, які вживають фолієву кислоту, не лише зменшуються ризики вад розвитку органів нервової трубки дітей, а й на 40% знижується ризик мати дитину з аутистичними розладами. Дослідники визначили, що найкращим періодом для вживання фолієвої кислоти є час від чотирьох тижнів перед заплідненням до восьми тижнів після запліднення.

Стаття називається «Зв'язок між материнським уживанням фолієвої кислоти та аутистичними розладами у дітей»  (Association Between Maternal Use of Folic Acid Supplements and Risk of Autism Spectrum Disorders in Children) і розміщена в Павутинні у повному вільному доступі за е-адресою http://goo.gl/alPzL, відповідно, всі бажаючі можуть для ретельного ознайомлення завантажити її безоплатно.

 Нова версія безоплатної програми The First Trimester Screening Program

Повідомляю для всіх, хто пройшов безоплатний навчальний курс на е-сторінці the Fetal Medicine Foundation/Фонду Медицини Плода/ «УЗД в 11–13 тижнів» (www.fmfua.com/fmf/education_29.html), що випущена нова версія безоплатної програми the First Trimester Screening Program, яка тепер доступна не лише англійською мовою, як було дотепер, а й українською, французькою, німецькою, італійською, португальською, іспанською, данською, шведською, чеською, грецькою, польською, російською, румунською та угорською!

Згаданий інтернет-курс охоплює всі важливі питання просівних досліджень І-го триместру вагітності для пошуку хромосомних аномалій, виявлення значних вад розвитку плода та оцінки ризику пізніших положничих ускладнень. Відповідно, безоплатна програма the First Trimester Screening Program дозволяє ВАМ САМИМ:

1) мати власну програму розрахунків особистих ризиків на своєму власному комп'ютері й не залежати більше від програм жодних лабораторій;

2) найточніше розраховувати особисті ризики Ваших пацієнток щодо можливих хромосомних анеуплоїдій та можливих пізніших положничих ускладнень на підставі біохімічних досліджень бета-ХГЛ, РАРР-А, PlGF, УЗД, анамнезу пацієнтки і даних артеріального тиску (за бажанням).

Єдине, що потребуватимете для найточніших розрахунків, – результатів дослідження крові Ваших пацієнток, отриманих на обладнанні й реактивах виробників, визнаних the FMF (BRAHMS Kryptor, Roche Cobas та Perkin Elmer Delfia), з яких найпоширенішими в Україні наразі є Roche Cobas;

3) прямо з цієї програми роздруковувати українською мовою протоколи біохімічного та УЗ-досліджень та результати розрахованих особистих ризиків пацієнтки; ці протоколи можуть одночасно містити також сонограми й потрібні графіки деяких важливих вимірювань та розрахованих ризиків;

4) мати власну базу даних своїх обстежених пацієнток;

5) швидко й легко здійснювати статистичний аналіз власних обстежених пацієнток з цієї бази даних та проходити щорічний незалежний аудит. 

Цю нову версію 2.7.0 програми можете безоплатно завантажити з е-сторінки Fetal Medicine Foundation/Фонду Медицини Плода. Е-стежка для завантаження розміщена на Вашій особистій сторінці у розділі Audit/licensing (https://courses.fetalmedicine.com/?locale=en).

 

Якщо Ви особисто чи Ваші колеґи хотіли б мати таку безоплатну програму, але ще не мали нагоди пройти безоплатний навчальний курс «УЗД в 11–13 тижнів», можете це зробити у будь-який час, користуючись покроковими поясненнями щодо цього, які знайдете тут: http://www.fmfua.com/fmc/Stalenavchannja_54.html.