New Guidelines Standardize Pregnancy Due Date Estimates

Medscape Medical News

Оприлюднено 25 вересня 2014 р. Джерело: www.medscape.com/viewarticle/832357?src=wnl_int_edit_tp10&uac=171030SR

Автор: Troy Brown; Переклад українською: Олексій Соловйов; до перекладу первинного огляду Troy’а Brown’а від вересня 2014 р. додано вільно відібрані тлумачем цитати з переглянутої у травні 2017 р. настанови; такі цитати й нові твердження від правок 2017 року виділено у нижченаведеному тексті жирним шрифтом.

Повний текст переглянутого у травні 2017 року спільного документу (Committee Opinion, No 700, May 2017, "Methods for Estimating the Due Date") цих поважних організацій – ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists, Американського Товариства акушерів і гінекологів), AIUM (American Institute of Ultrasoundin Medicine, Американського інституту ультразвуку в медицині) та SMFM (Society for Maternal-Fetal Medicine, Спільноти материнсько-плодової медицини) – можна безоплатно завантажити тут: http://www.acog.org/Resources-And-Publications/Committee-Opinions/Committee-on-Obstetric-Practice/Methods-for-Estimating-the-Due-Date.

Нові настанови розрахунків очікуваної дати пологів (estimated due date, EDD) були розроблені ACOG, AIUM та SMFM і будуть оприлюднені в Obstetrics&Gynecology та Journal of Ultrasound in Medicine.

Ключові медичні групи кажуть, що нові настанови щодо розрахунків вагітности за датами допоможуть виправити поточні розбіжності розрахунків віку вагітности і полегшать узгодженість догляду вагітних жінок та їх дітей.

«Правильно визначена EDD належить до найважливіших результатів оцінки перебігу вагітности з початку спостереження від раннього віку», – пишуть автори. «Ця інформація має життєво важливе значення для узгодження потрібної акушерської допомоги, планування та оцінки деяких допологових досліджень, визначення відповідності росту плода, а також розробки заходів для запобігання передчасних або пізніх пологів та пов’язаних з ними захворювань… Послідовний і вимогливий підхід до точного датування також є імперативом публічного здоров’я та наукових досліджень внаслідок його впливу на створення дизайнів наукових праць та демографічну статистику», – кажуть вони.

Настанови підкреслюють важливість високоякісного ультразвукового дослідження у І триместрі вагітності. Автори зауважують, що традиційна оцінка віку вагітности, що ґрунтується на першому дні останніх місячних, використана сама по собі, може бути хибною, оскільки лише близько половини жінок можуть точно назвати дати своїх останніх місячних. До того ж, місячний цикл може виявитися нерівномірним у своїй тривалості, а час овуляції  може змінюватись.

Вимірювання куприко-тім’яного розміру (КТР) є тим точнішими, чим меншим є вік вагітности у І триместрі під час ультразвукового дослідження. Як розмір, слід використовувати середнє значення з трьох окремих вимірювань поздовжнього зрізу в дійсно серединній плоскості, зі статевим горбиком та спинномозковим каналом на зрізі, по прямій лінії вимірюючи довжину між найвіддаленішими точками тім’я та куприка. Середній розмір плодового міхура для оцінки EDD використовувати не радимо.

Настанова також стосується розрахунків EDD у ІІ й ІІІ триместрах вагітности. «Уніфікований підхід до визначення EDD буде корисним лікарям при усіх типах вагітностей, особливо для жінок, які раніше вже мали медичні проблеми впродовж вагітності», – сказав James D. Goldberg, MD, заступник голови ACOG's Committee on Obstetric Practice, що розробляв загальну думку комітету.

«Для деяких жінок, особливо з попередніми передчасними пологами чи іншими ускладненнями, наприклад, вертикальним розрізом при цісарському розтині, точніші EDD  є важливими для безпечнішого планування догляду їх поточної вагітности та для визначення вчасних пологів», – зазначив Joshua A. Copel, MD, залучений з AIUM член.

Наприклад, одне дослідження знайшло зменшення потреб збудження пологів у групі жінок, випадковісно розподілених для здійснення звичайного УЗД 1-го триместру, порівняно до тих, кому робили УЗД лише у ІІ триместрі. Огляд Cochrane дійшов висновку, що ультразвук може зменшувати кількість індукцій пологів та є провідним способом раннього визначення багатоплодових вагітностей.

Для встановлення EDD при вагітностях внаслідок запліднення in vitro слід використати вік зародка та дату його переносу. Наприклад, для 5-денного зародка EDD буде 261 день після дня його переносу до порожнини матки. Подібно, EDD для триденного зародка має бути на 263 день з дня його переносу.

ACOG, AIUM та SMFM надають наступні поради щодо способу визначення віку вагітности й очікуваних пологів:

  • Найточнішим способом визначення або підтвердження віку вагітности є ультразвукове вимірювання зародка чи плода у І триместрі вагітности (до і включно з 13 тижнів 6/7 днів вагітности).
  • Як вагітність одержана внаслідок допоміжних репродуктивних технологій, для визначення EDD слід користуватись віком вагітности, що походить зі штучного запліднення. Наприклад, для встановлення EDD при вагітностях внаслідок запліднення in vitro слід використати вік зародка та дату його переносу.
  • Як лише одержано дані щодо останніх місячних та дані першого точного УЗД чи обидва разом, слід розрахувати та обговорити з пацієнткою, а також чітко записати у картці пацієнтки вік її вагітности та очікувану дату пологів. Пізніші зміни EDD можуть бути зроблені тільки в рідкісних випадках, мають бути обговореними з пацієнткою та чітко записані у медичній карті пацієнтки.
  • Коли визначено способами, описаними в цьому документі, очікуваний вік вагітности й дату пологів, ліпшу положничу оцінку з метою клінічного догляду слід записати у свідоцтві про народження (від тлумача: так і написано – «on the birth certificate»; ймовірно, що йдеться про медичне свідоцтво, а не про «Свідоцтво про народження» як документ РАГС, прийнятий у нас). З метою наукових досліджень чи опитувань слід використовувати найліпші розрахунки для визначення віку вагітности, а не розрахунки на підставі лише даних про останні місячні.
  • Вагітність без ультразвукового дослідження, що підтвердило би чи переглянуло попередні EDD до 22 тижнів 0/7 днів віку вагітности слід вважати недостатньо точно (suboptimally) оціненою.

«Це добре для наших пацієнток. Маємо значні розбіжності у способах різних лікарів розраховувати EDD своїх пацієнток; стандартизація дозволить поліпшити догляд вагітних. Цей новий стандарт може поліпшити наслідки станів високого ризику, що потребують планування пологів при доношених та переношених вагітностях», – сказав Sean C. Blackwell, MD, залучений з SMFM член ACOG.

Від упорядника розділу й тлумача Олексія Соловйова:

Якщо хтось із шановних читачів вважатиме цей матеріал зайвим чи непотрібним або не актуальним для українських лікарів, то раджу, по-перше, замислитись, а чому ж тоді стільки уваги питанню точнішого визначення віку вагітности та очікуваної дати пологів приділяють аж три найповажніші лікарські громадські організації у США, ще й переглянули та доповнили зміст свого спільного документа лишень через три роки від його прийняття. Невже у США лікарі менш досвідчені та освічені, ніж українські? J

По-друге, подивіться на чинні в Україні зразки так званих «обмінних карт» чи «книжок диспансеризації» вагітних, де досі містяться графи для заповнення не лише щодо останніх місячних, а й щодо рухів дитини…

По-третє, досі особисто й у своєму власному робочому кабінеті час від часу бачу пацієнток, яким в наш час, у першому триместрі вагітности, на підставі ультразвукового дослідження, лікарями виставляються терміни вагітности, що на два тижні відрізняються від загальноприйнятих! Тобто, деякі з нас досі користуються старими радянськими друкованими табличками, де умовний термін вагітности розраховується не від умовного 1-го дня останніх місячних, а від умовного дня запліднення…

Ну, і на останок – для тих, хто має сумнів в актуальності піднятої теми: досі, кожного дня, навіть «у столиці нашої Батьківщини», самими лікарями, в протоколах УЗД 1-го триместру, масово зустрічаються записи на кшталт: «КТР дорівнює…, що відповідає умовному терміну вагітности… тиж… днів», але в висновках протоколу УЗД все одно буде написано, що вагітність терміном «11–12» чи «13–14» тижнів…

Таким чином, навіть запровадивши в Україні згадану настанову, але залишивши існуючий стан речей з подібними висновками + «дані про дату перших рухів дитини», ми зведемо на ніц сам сенс настанови.

Тому й зустрічаємо на кожному кроці не лише пацієнток, а й самих лікарів, які просять наприкінці 3-го триместру вагітности «зробити якісне УЗІ» для… «уточнення терміну гестації».