Cochrane Library 

Метою дослідження було визначити, чи знижує обробка піхви антисептичним розчином перед кесаревим розтином ризик розвитку інфекційних захворювань у матері, включаючи ендометрит та ранові інфекції. Також були оцінені небажані явища, пов’язані з втручанням. В огляд були включені рандомізовані контрольовані дослідження (РКД) та квазі-РКД, які оцінювали вплив обробки піхви будь-яким типом антисептичного розчину безпосередньо перед операцією кесаревого розтину порівняно з плацебо-розчином/відсутністю обробки піхви  на інфекційні ускладнення. З огляду були виключені дослідження, в яких обробка піхви проводилась під час пологів, та в яких не застосовувалась антибіотикопрофілактика.  

Обробка піхви розчином повідон-йоду або хлоргексидину ймовірно, знижує ризик ендометриту, післяопераційної лихоманки і післяопераційної ранової інфекції в порівнянні з обробкою фізіологічним розчином або взагалі відсутністю обробки піхви. При підгруповому аналізі було виявлено, що ці переваги зазвичай зберігалися незалежно від того, чи використовувалися розчини на основі йоду або хлоргексидину і незалежно від наявності пологової діяльності перед операцією. 

https://doi.org/10.1002/14651858.CD007892.pub7

Систематичний огляд Cochrane: Антибіотикопрофілактика після оперативних вагінальних пологів.

Cochrane Library 

Метою дослідження було оцінити ефективність і безпеку антибіотикопрофілактики для зниження інфекційних ускладнень у жінок, які перенесли оперативні вагінальні пологи, включаючи вакуум або щипці, або і те, і інше. Всі рандомізовані контрольовані дослідження, в яких порівнювалися будь-які профілактичні схеми прийому антибіотиків з плацебо або відсутністю лікування у жінок, які перенесли оперативні вагінальні пологи, були прийнятними для включення в огляд. 

Профілактичне внутрішньовенне введення антибіотиків є ефективним в зниженні поверхневої або глибокої ранової інфекції та серйозних інфекційних ускладнень у жінок,  після оперативних вагінальних пологів. Профілактичне введення антибіотиків трохи зменшує біль в ділянці промежини. Однак вплив на ризик розвитку ендометриту, побічних реакцій у матері та тривалість перебування в стаціонарі є неясним через недостатню достовірність даних.

https://doi.org/10.1002/14651858.CD004455.pub5

 

Систематичний огляд Cochrane: Бар’єрні засоби для запобігання розвитку злук після гінекологічних операцій

Cochrane Library 

Метою дослідження було оцінити вплив бар'єрних засобів, що застосовуються під час гінекологічних операцій, на рівень болю, коефіцієнт народжуваності та розвиток післяопераційних злук у жінок репродуктивного віку. 

Автори не знайшли жодних доказів впливу бар'єрних засобів, що застосовуються під час гінекологічних операцій, на біль у тазовій області або показники фертильності у жінок репродуктивного віку, оскільки жодне дослідження не повідомляло про ці результати. Важко зробити достовірні висновки через брак доказів та низьку якість включених досліджень. Враховуючи це, докази низької якості свідчать, що колагенова мембрана з поліетиленгліколем плюс гліцерин можуть бути ефективнішими, ніж відсутність лікування, для зменшення ризику утворення злук після тазових операцій. Докази низької якості також показують, що окислена регенерована целюлоза може зменшити частоту повторного утворення злук у порівнянні з відсутністю лікування після лапаротомії. Не повідомлялося про побічні дії, безпосередньо пов’язані з протиадгезійними засобами. Якість доказів коливалася від дуже низької до помірної.

https://doi.org/10.1002/14651858.CD000475.pub4

 

Систематичний огляд Cochrane: Аспірин, гепарин, або обидва препарати для поліпшення результатів вагітності у жінок із персистенцією антифосфоліпідних антитіл та звичними втратами вагітності

Cochrane Library 

Метою дослідження було оцінити вплив аспірину або гепарину, або обох препаратів на поліпшення результатів вагітності у жінок з персистенцією (в двох окремих випадках) антифосфоліпідних антитіл (aPL) (вовчакового антикоагулянту (LAC), антикардіоліпінових антитіл (aCL), антитіл до β2-глікопротеїну-I (aβ2GPI) або їх поєднання) та звичними втратами вагітності (дві або більше, які не повинні бути послідовними). 

Комбінація гепарину і аспірину протягом вагітності може збільшити рівень народжуваності у жінок з персистенцією aPL в порівнянні з лікуванням одним лише аспірином. Позитивний вплив гепарину був обумовлений одним великим дослідженням, в якому низькомолекулярні гепарини і аспірин порівнювали з тільки одним аспірином. Необхідні більші дослідження для подальшої оцінки можливих ризиків та переваг цієї стратегії лікування, особливо серед жінок із персистенцією aPL та звичними втратами вагітності, щоб досягти консенсусу щодо ідеальної профілактики на основі профілю ризику.

https://doi.org/10.1002/14651858.CD012852.pub2

 

Систематичний огляд Cochrane: Тренування м'язів тазового дна для профілактики та лікування нетримання сечі та калу у жінок під час вагітності та після пологів.

Cochrane Library 

Метою дослідження було оцінити ефективність тренування м'язів тазового дна (ТМТД) для запобігання або лікування нетримання сечі та калу у жінок під час вагітності та після пологів та узагальнити основні результати відповідних економічних оцінок. 

У цьому огляді наводяться докази того, що початок ТМТД у жінок без нетримання на ранніх термінах вагітності, може профілактувати нетримання сечі на пізніх термінах вагітності і в післяпологовому періоді. Цілком можливо, що ефективність ТМТД може бути вищою при цілеспрямованому, а не змішаному підході до профілактики та лікування, а також у певних груп жінок. Гіпотетично, наприклад, жінки з високим індексом маси тіла  схильні до ризику виникнення нетримання. Загалом, більшість досліджень які були включені в огляд, були невеликими та мали проблеми з дизайном.  Якість доказів була низькою або помірною. 

https://doi.org/10.1002/14651858.CD007471.pub4

 

Практичний бюлетень ACOG №219: Оперативні вагінальні пологи

Obstetrics & Gynecology

Незважаючи на значні зміни в тактиці ведення пологів за останні кілька десятиліть, оперативні вагінальні пологи залишаються важливою складовою сучасного акушерства, на які припадає 3,3% всіх пологів в 2013 році. Використання акушерських щипців або вакуумного екстрактора вимагає, щоб акушер-гінеколог  був знайомий, з правильним використанням інструментів і пов’язаними з цим ризиками. Метою цього документа є огляд поточних даних про переваги та ризики оперативних вагінальних пологів.  

https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003764

 

Практичний бюлетень ACOG №220: Лікування генітального герпесу під час вагітності

Obstetrics & Gynecology

Інфікування генітальним герпесом (вірусом простого герпесу [ВПГ]) під час вагітності становить небезпеку для плода і новонародженого. Генітальний герпес є поширеною інфекцією у США. Серед жінок, віком від 14 до 49 років, поширеність інфікування ВПГ-2 типу становить 15,9%. Поширеність генітальної герпесної інфекції є ще вищою, тому що генітальний герпес також може бути викликаним ВПГ-1 типу. Оскільки багато жінок дітородного віку є інфікованими або будуть інфікованими ВПГ, небезпека передачі цього вірусу від матері до плода або новонародженого є серйозною проблемою. Цей документ був переглянутий з метою включення в нього інформації про те, що жінкам з первинним або непервинним, першим епізодом генітального герпесу в третьому триместрі вагітності може бути запропонований кесарів розтин в зв’язку з можливістю тривалого виділення вірусу.

https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003841

 

Практичний бюлетень ACOG №221: Зовнішній оберт при сідничному передлежанні

Obstetrics & Gynecology

Широко поширена думка, що в Сполучених Штатах Америки загальний рівень кесарських розтинів вище, ніж необхідно. Зусилля спрямовуються на зменшення кількості цих операції, зокрема, заохочуючи лікарів вносити зміни у свою практичну діяльність. Оскільки сідничне передлежання пов'язане з високою частотою операцій кесаревого розтину, відновився інтерес до таких методів, як зовнішній оберт при сідничному передлежанні і вагінальне розродження у сідничному передлежанні. Мета цього документа – надати інформацію про зовнішній оберт при сідничному передлежанні шляхом узагальнення відповідних фактичних даних, представлених в опублікованих дослідженнях, і дати рекомендації щодо його використання в акушерській практиці. 

https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003838

 

Висновок комітету ACOG №804: Фізичні навантаження та фізичні вправи під час вагітності та післяпологового періоду

Obstetrics & Gynecology

Вправи, які визначаються як фізична активність, що складається із запланованих, структурованих і повторюваних рухів тіла, що виконуються для поліпшення одного або декількох компонентів фізичної підготовленості, є важливим елементом здорового способу життя, і акушери-гінекологи повинні заохочувати своїх пацієнтів до виконання фізичних вправ як важливого компоненту здоров’я. Жінки, які були фізично активними до вагітності, можуть продовжувати фізичну активність і під час вагітності та післяпологового періоду. Обсерваційні дослідження у жінок, які займаються фізичними вправами під час вагітності, показали такі переваги, як зниження ризику гестаційного цукрового діабету, кесаревого розтину і оперативних вагінальних пологів, а також зменшення часу відновлення після пологів. Фізична активність також може бути істотним фактором для профілактики депресивних розладів у жінок в післяпологовому періоді. Фізичні навантаження під час вагітності пов'язані з мінімальними ризиками та, приносять користь більшості жінок. При відсутності акушерських або медичних ускладнень та протипоказань, фізична активність під час вагітності є безпечною. Цей документ був переглянутий з метою включення останніх даних про переваги та ризики фізичної активності та фізичних вправ під час вагітності та в післяпологовому періоді.

https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003772

 

Висновок комітету ACOG № 806: Гінекологічне лікування підлітків і молодих жінок з епілепсією

Obstetrics & Gynecology

Епілепсія часто діагностується в підлітковому віці, тому акушери-гінекологи, які працюють з підлітками, повинні бути знайомі з цим захворюваннями, а також з протиепілептичними препаратами. Пацієнтки, яким діагностовано епілепсію в дитячому віці, можуть мати підвищену судомну активність в період статевого дозрівання і менархе через нейроактивні властивості ендогенних стероїдних гормонів. У порівнянні з пацієнтками без епілепсії, ці пацієнтки більш схильні до ановуляторних циклів, нерегулярних менструальних кровотеч та аменореї. Хоча гормональну супресію не слід розпочинати до статевого дозрівання, допубертатне консультування може бути доречним. Дослідження гормональної терапії для лікування епілепсії є мізерними; проте протисудомні властивості різних прогестинів були досліджені як потенційне лікування. Оскільки багато протиепілептичних препаратів є тератогенними, критично важливо обговорити з цими пацієнтками сексуальне здоров'я і порадити ефективні варіанти контрацепції. Акушери-гінекологи повинні працювати з пацієнтками з епілепсією для планування вагітності. 

https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003827

 

Висновок комітету ACOG №807: Відмова від тютюну та нікотину під час вагітності

Obstetrics & Gynecology

Вагітним жінкам слід повідомляти про значні перинатальні ризики, пов'язані з вживанням тютюну під час вагітності, в тому числі збільшення ризику розвитку орофаціальної щілини, затримки росту плода, передлежання плаценти, відшарування плаценти, передчасного розриву плодових оболонок, низької маси тіла при народженні, збільшення ризику перинатальної смертності, позаматкової вагітності та зменшення функції щитовидної залози матері. Діти, народжені жінками, які курять під час вагітності, мають підвищений ризик респіраторних інфекцій, астми, дитячих колік, переломів та дитячого ожиріння. Вагітність змушує багатьох жінок кинути палити, і приблизно 54% жінок, які курять до вагітності, кидають курити безпосередньо до або під час вагітності. Відмова від паління у будь-який момент вагітності має переваги як для жінки, так і для плода. Хоча сигарети є найбільш часто використовуваними тютюновим продуктами під час вагітності, все частіше зустрічаються альтернативні форми вживання тютюну, такі як електронні сигарети або парові продукти, кальяни і сигари. Клініцисти повинні рекомендувати припинення вживання тютюнових виробів в будь-якій формі і забезпечувати мотиваційний зворотний зв'язок.

https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003822

 

Висновок комітету ACOG №808: Акушерське ведення пацієнток із травмами спинного мозку.

Obstetrics & Gynecology

В Сполучених Штатах Америки кожного року відбувається приблизно 17 730 травм спинного мозку (ТСМ) на рік. Ефективна реабілітація та сучасні репродуктивні технології можуть збільшити число таких пацієнток, які розглядають можливість вагітності. Автономна дизрефлексія (іноді її називають вегетативною гіперрефлексією) є найбільш серйозним медичним ускладненням, яке виникає у жінок із ТСМ і виявляється у 85% пацієнток із ураженнями на рівні Т6 або вище. Важливо уникати подразників, які можуть призвести до вегетативної дизрефлексії, наприклад, таких як розтягування або маніпуляції на піхві, сечовому міхурі, уретрі або кишківнику. Жінки з ТСМ можуть народжувати вагінально. Хоча сприйняття болю погіршується у жінок з ТСМ на рівні Т10 або вище, нейроаксіальна анестезія є методом вибору, що дозволяє знизити ризик вегетативної дизрефлексії, оскільки вона блокує неврологічні стимули, що виникають в органах малого тазу. Окрім звичайного післяпологового догляду, акушери-гінекологи повинні забезпечити належний огляд ран промежини та рани після операції кесаревого розтину через ризик затримки загоєння ран у пацієнток із ТСМ.

https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003842

 

Спеціальна заява SMFM. Оперативні вагінальні пологи: контрольний чек-лист та документація

American Journal of Obstetrics & Gynecology

Частота оперативних вагінальних пологів знижується, хоча в деяких випадках це може бути привабливою альтернативою кесаревому розтину. Оперативне вагінальне розродження вимагає врахування багатьох показань, протипоказань та передумов. Контрольний чек-лист добре підходить для ситуацій, у яких необхідно враховувати безліч факторів. Автори пропонують два різних чек-листа: 1) чек-лист перед виконанням процедури та 2) чек-лист для документування оперативних пологів.

https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.02.011

 

Керівництво RCOG: Оперативні вагінальні пологи

BJOG: An international Journal of Obstetrics & Gynaecology

У Великобританії від 10% до 15% всіх жінок народжують шляхом оперативних вагінальних пологів. Більшість пологів за допомогою вакууму і щипців при правильному виконанні відповідним чином навченим персоналом призводять до безпечного результату як для жінки, так і для дитини. Метою даного керівництва є надання заснованих на фактичних даних рекомендацій по використанню щипців і вакуумного екстрактора для оперативних вагінальних пологів, як з ротацією, так і без ротації. Щоб забезпечити надійну допомогу при всіх клінічних сценаріях, акушери повинні мати навички використання як вакууму, так і щипців для оперативного вагінального розродження без ротації  та, принаймні, одного методу оперативного вагінального розродження з ротацією. Дане керівництво було розроблено з використанням стандартної методології розробки Керівництв RCOG. Там, де це є можливим, рекомендації засновані на наявних даних. Області, в яких відсутні докази, є виділеними.  

https://doi.org/10.1111/1471-0528.16092

 

Керівництво Квінсленду: Рання захворюваність, яка спричинена стрептококами групи В.

Queensland Clinical Guidelines

Streptococcus agalactiae або стрептококи групи B (GBS) є найбільш поширеною причиною раннього сепсису у новонароджених. Колонізація GBS нижніх відділів статевих шляхів  матері під час вагітності збільшує ризик неонатальної інфекції при вертикальній трансмісії. Призначення антибіотикопрофілактики під час пологів жінкам з ризиком колонізації GBS може істотно знизити частоту ранньої захворюваності, яка спричинена стрептококами групи В. Існують обмежені дані щодо того, чи слід застосовувати скринінг, або підхід, що ґрунтується на оцінці ризику. В цьому керівництві рекомендується використовувати підхід, що ґрунтується на оцінці ризику. 

https://www.health.qld.gov.au/data/assets/pdf_file/0026/626732/g-gbs.pdf

 

Подвійне сліпе рандомізоване контрольоване дослідження: Пристрій для підведення голівки під час кесаревого розтину в другому періоді пологів.

Obstetrics & Gynecology

Пристрій для підведення голівки – це надувний балонний пристрій, який призначений для атравматичного підйому глибоко вставленої голівки плода під час кесаревого розтину. Метою дослідження було оцінити, чи скорочує такий пристрій час від розтину матки до народження дитини та чи знижує захворюваність після кесаревого розтину в другому періоду пологів. Автори провели подвійне сліпе рандомізоване контрольоване дослідження, в якому приймали участь жінки з доношеною одноплідною вагітністю в потиличному передлежанні, віком від 18 до 50 років.

З січня 2018 року по липень 2019 року 60 жінок, яким проводився кесарів розтин в другому періоді пологів, були рандомізовані в дослідження. Був проведений аналіз всіх рандомізованих пацієнток. Жінки в групі, де проводилась надування пристрою, були старше (33 та 30,5 років), але в іншому групи були схожими. В обох групах у більшості жінок був поперечний розтин в нижньому сегменті матки (93%). Середній час від розтину матки до народження дитини був значно коротший в групі, де проводилась інфляція пристрою (31 та 54 секунд; P<0,01). Не було значущої різниці в неонатальних результатах. Використання пристрою для підведення голівки під час кесаревого розтину в другому періоді пологів призвело до скорочення часу від розтину матки до народження дитини на 23 секунди.

https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003746

 

Проспективне когортне дослідження: Положення та цілісність рубця матки визначається розкриттям шийки матки на момент проведення кесаревого розтину.

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

Аномальна інвазія плаценти є більш поширеною після планового кесаревого розтину, що дозволяє припустити, що кесарів розтин до початку пологової діяльності збільшує ймовірність розташування рубця вище внутрішнього вічка шийки матки та  схильності до вагітності в рубці в майбутньому. Було проведене проспективне когортне дослідження, в якому жінкам, яким був виконаний кесарів розтин при доношеній вагітності, проводилось трансвагінальне ультразвукове дослідження через 3 місяці після пологів. Було оцінено розташування рубця по відношенню до внутрішнього вічка шийки матки, і наявність ніші.  

Кесарів розтин, виконаний до початку пологової діяльності, або на початку пологів, був пов'язаний з підвищеною частотою розташування рубця в порожнині матки, а також підвищеною частотою наявності ніші. Виконання кесаревого розтину на великому відкритті було пов’язано за розташуванням рубця нижче рівня внутрішнього вічка та меншою кількістю ніш. 

https://doi.org/10.1002/uog.22053

 

Фаза 2 рандомізованого контрольованого дослідження: Безпека та ефективність силденафіл цитрату для зменшення кількості оперативних пологів через дистрес плода під час пологів при доношеній вагітності

American Journal of Obstetrics & Gynecology

Силденафіл цитрат має виражену вазодилятуючу дію на кровообіг в області малого тазу, включаючи збільшення матково-плацентарного і плодового кровоплину. З цієї причини було висунуто гіпотезу, що його введення під час пологів може запобігти деяким випадкам дистресу плода. У дослідженні, в якому порівнювалося профілактичне використання силденафілу з плацебо у 300 вагітних жінок на початку пологової діяльності при доношеній вагітності, силденафіл помітно знизив частоту патологічних патернів серцевого ритму плода (25 та 45%) і ургентних оперативних розроджень (18 та 37%), без збільшення несприятливих неонатальних результатів. Материнські побічні ефекти були легкими. Ці результати є багатообіцяючими, але для підтвердження безпеки і ефективності силденафілу необхідні більш масштабні дослідження, перш ніж його можна буде рекомендувати в якості частини тактики при патологічних патернах серцевого ритму плода.

https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.01.025