Резюме:

Стаття містить новітні рекомендації Національного інституту здоров'я і досконалості допомоги Великої Британії щодо профілактики та ведення передчасних пологів. Наведені чіткі покази до використання превентивних методів: серкляжу, песарію або прогестерону. Розглянуті деякі оновлені положення ведення жінок із передчасним розривом плодових оболонок, а також питання діагностики та лікування загрози передчасних пологів. Також наведені деякі аспекти вибору методу розродження і часу перетискання пуповини. 


Ключові слова:

Передчасні пологи

DOI
https://doi.org/10.37529/ztz.2020.3/3-20-11

 

Передчасні пологи (ПП) є наріжним каменем сучасного акушерства. Це обумовлено поступовим зростанням частки недоношених новонароджених внаслідок дострокового розродження [6, 13, 16]. Не дивлячись на існуючі протягом останніх років стандартні підходи до діагностики, профілактики та ведення пацієнток з ПП, перегляд деяких позицій є необхідним. Це є підставою для невідкладного впровадження інновацій у практичну діяльність. Таку можливість надають рекомендації провідних лікарських асоціацій та авторитетних міжнародних організацій. Нещодавно з’явилися дуже важливі оновлення керівництва Національного інституту здоров'я і досконалості допомоги Великої Британії [11]. 

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю