Резюме:

Омфалоцеле – вада розвитку плода, яка становить собою килу передньої черевної стінки з різноманітними розмірами та вмістом. У статті наведено дані про особливості анатомічних варіантів, супутньої патології, характерні знахідки під час ультразвукового дослідження, методологію пренатальних обстежень,  клінічні наслідки та способи їх прогнозування. 

Ключові слова:

Вроджені вади розвитку, передня черевна стінка, омфалоцеле, хромосомна патологія.

DOI:

https://doi.org/10.37529/obgyn.2020.2/2-20.01-9

 

Продовження. Початок у минулому номері.


Омфалоцеле (ОЦ) представляє собою килу передньої черевної стінки (ПЧС): воротами зазвичай є патологічно розширене пупкове кільце, киловий мішок складається з амніотичної мембрани, вартонових драглів (Wharton jelly) та очеревини, ОЦ може містити кишечник, печінку та інші органи; пуповина прикріплюється до килового мішка, а не до ПЧС [Christison-Lagay ER, 2011]. 

Частота ОЦ залежить від того, в якій популяції проводиться розрахунок, вважаючи на високу частоту поєднаних аномалій/хромосомної патології, та значний рівень переривань вагітності і внутрішньоматкової загибелі (ВМЗ) в І, ІІ та ІІІ триместрах [Fratelli N., 2007]. За даними EUROCAT, загальна частота випадків ОЦ становить 2.72 (2.61–2.83) на 10 тис.пологів, частота живонароджених з ОЦ є набагато меншою – 1.14 (1.07–1.21) на 10 тис.пологів [Prevalence Tables. Example table – Cases and prevalence (per 10,000 births) for all full member registries from 2012 to 2016. EUROCAT]. За даними Blazer та співавт., при УЗД в терміні 12–16 тиж. частота виявлення ОЦ склала 1:1115 або 0,09%, з них  [Blazer S, 2004]; 58 % випадків мали супутні аномалії, більшість з них закінчились перериванням або ВМЗ.    

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю