Резюме:

Пухлини серця плоду – це рідкісна патологія, яку діагностують лікарі пренатальної діагностики та акушери-гінекологи у своїй практиці. Якщо візуалізація пухлин серця за допомогою сучасних УЗ-апаратів не викликає великих проблем, то диференційна діагностика та мультидисциплінарний підхід потребує чіткого алгоритму для вибору правильної тактики ведення вагітності. У даній статті висвітлено особливості пренатальної діагностики та подальшого ведення вагітності у випадку виявлення рабдоміоми серця плоду під час ультразвукового обстеження.

Ключові слова: 

Рабдоміома, туберозний склероз, пренатальна діагностика

DOI:

https://doi.org/10.37529/obgyn.2020.2/2-20.01-6


Огляд літератури

Пухлини серця плода є досить рідкісними аномаліями, проте їхня діагностика у ранні терміни вагітності ускладнена невисокою, як правило, якістю візуалізації структур серця, гетерогенністю проявів цієї патології та потребує мультидисциплінарного підходу для консультування батьків майбутньої дитини щодо постнатального прогнозу. 

Безумовно, найпоширенішими серед пухлин серця плоду є рабдоміоми, які становлять 70–90% випадків у різних фетальних серіях [1–5].  Рабдоміоми серця – це доброякісні пухлини, які походять з поперечно-посмугованої м’язової тканини. Ехокардіографічними ознаками рабдоміом є утвори овальної або округлої форми, з чіткими краями, однорідною структурою (гомогенні) та вираженою гіперехогенністю, якщо порівнювати з тканиною міокарда [2,3].

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю