Резюме:

У статті представлений випадок пренатальної ультразвукової діагностики пухлини серця в терміні 19+3 тижнів вагітності. Вагітність була перервана після проведення пренатального консиліуму. Гістологічний діагноз – лімфангіома перикарда. Представлений огляд публікацій з даної патології.


Ключові слова:

Пренатальна діагностика, пухлина серця, лімфангіома перикарда.

DOI:

https://doi.org/10.37529/obgyn.2020.2/2-20.01-8

Вступ

Частота вроджених пухлин серця у структурі всіх виявлених вад становить 0,14% [1]. Первинні пухлини серця і перикарда, згідно аутопсії у всіх вікових групах, зустрічаються з частотою від 0,17/10000 до 28/10000 [2].

Лімфангіома серця вперше була описана у 1911 році Armstrong and Monkeberg [3]. За даними The Armed Forces Institute of Pathology, частота лімфангіом серед первинних пухлин та кіст серця і перикарда у дітей віком від 0 до 16 років становить 1% [4]. Патогенез даного виду пухлини недостатньо вивчений. Лімфангіома серця найчастіше локалізується у перикардіальному просторі, в деяких випадках тиснучи на прилеглі органи, і супроводжується перикардіальним випотом. Прогноз, як правило, несприятливий, однак в літературі описані випадки сприятливого виходу після хірургічного лікування [5].

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю