Резюме:

В лекції детально розглянуті сучасні морфометричні критерії різних типів аномалій розвитку матки при тривимірній ультразвуковій візуалізації. Проведено критичний аналіз існуючих класифікацій та критеріїв диференціальної діагностики вад розвитку мюллерової системи, обговорюються контраверсійні питання менеджменту пацієнток з мюллеровими аномаліями. Продемонстровані переваги тривимірної ехографії в інтерпретації складної анатомії різних вад розвитку матки.


Ключові слова:

Вроджені вади розвитку матки, діагностика мюллерових аномалій, тривимірна ультразвукова візуалізація, морфометричні критерії, класифікація аномалій розвитку матки, критерії CUME, субфертильність.

DOI:

https://doi.org/10.37529/obgyn.2020.2/2-20.01-2


Патологія порожнини матки, асоційована з субфертильністю, має широкий діапазон. Вроджені аномалії розвитку матки грають істотну роль у порушеннях фертильності. Разом з тим, багато практикуючих лікарів часто стикаються з труднощами у класифікації аномалій розвитку, особливо враховуючи, що протягом останніх років багато класифікацій було переглянуто. З іншого боку, внаслідок постійного вдосконалення діагностичних можливостей сучасних сканерів, постійно розробляються нові морфометричні критерії аномалій порожнини матки.

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю