Функціональні гастроінтестинальні розлади (ФГР) – група захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей, які виникають внаслідок порушення регуляції функцій і не пов’язані з органічними та біохімічними змінами, або інакше – це різноманітна комбінація гастроінтестинальних симптомів без структурних або біохімічних порушень. Міжнародною групою експертів з діагностики та лікування ФГР у Римі у 2006 році була прийнята класифікація та критерії діагностики ФГР у дітей, зокрема тих ФГР, які спостерігаються у новонароджених і дітей раннього віку (G).

У дану рубрику ввійшли:

G1. Регургітація у немовлят (дитяча регургітація – Іnfant Regurgіtatіon),

G2.    Синдром румінації у немовлят (Іnfant Rumіnatіon Syndrome),

G3.    Синдром циклічного блювання (Cyclіc Vomіtіng Syndrome),

G4.    Кольки у немовлят (малюкові кольки – Іnfant Colіc),

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю