ВООЗ у 1987 році виділила паліативну допомогу в окремий розділ медицини. Відповідно до сучасних міжнародних підходів, паліативна медицина повинна бути невід’ємною складовою медичного обслуговування (Декларація ВООЗ 1990 року, Барселонська декларація 1996) [1].

Згідно з визначенням ВООЗ, паліативна допомога – підхід, метою якого є покращення якості життя пацієнтів та членів їх сімей, які опинилися перед загрозливим для життя захворюванням. Ця мета досягається шляхом попередження і полегшення страждань завдяки ранньому виявленню, ретельній оцінці та купіруванню болю та інших обтяжливих фізичних симптомів, а також надання психосоціальної та духовної підтримки [2].

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю