Артеріальна гіпертензія – не частий, але серйозний патологічний стан новонародженої дитини, тим більше, що її реєстрація може свідчити про наявність вроджених вад розвитку (нирок, серця) чи розвиток ятрогенних ускладнень інтенсивної терапії

Визначення артеріальної гіпертензії

Артеріальна гіпертензія (АГ) діагностується, якщо у новонародженої дитини при трьох окремих вимірюваннях показники систолічного і/або діастолічного тиску дорівнюють або вищі 95-го процентиля відповідного постконцептуального віку [1, 2].

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю