Резюме:

Інтраперикардіальна тератома – вкрай рідкісна патологія плода, яка характеризується важким прогнозом, оскільки часто призводить до внутрішньоутробної декомпенсації. До уваги читачів надається випадок пренатально діагностованої пухлини, яку лікарі нашого Центру спостерігали в динаміці протягом внутрішньоутробного (з 20 тижнів вагітності до передчасних пологів на 31 тижні) і постнатального життя дитини. Незважаючи на всі зусилля, застосовані для порятунку життя, дитина померла. У дискусії приведено короткий огляд літератури та сучасні підходи світових центрів фетальної медицини до ведення даної патології.  

Ключові слова:

Пренатальна ультразвукова діагностика, ехокардіографія плода, пухлини серця плода, інтраперикардіальна тератома.

DOI:

https://doi.org/10.37529/obgyn.2020.2/2-20.01-8

Вступ

Частота вроджених пухлин серця у структурі всіх виявлених вад становить 0,14% [1]. Первинні пухлини серця і перикарда, згідно аутопсії у всіх вікових групах, зустрічаються з частотою від 0,17/10000 до 28/10000 [2].

Лімфангіома серця вперше була описана у 1911 році Armstrong and Monkeberg [3]. За даними The Armed Forces Institute of Pathology, частота лімфангіом серед первинних пухлин та кіст серця і перикарда у дітей віком від 0 до 16 років становить 1% [4]. Патогенез даного виду пухлини недостатньо вивчений. Лімфангіома серця найчастіше локалізується у перикардіальному просторі, в деяких випадках тиснучи на прилеглі органи, і супроводжується перикардіальним випотом. Прогноз, як правило, несприятливий, однак в літературі описані випадки сприятливого виходу після хірургічного лікування [5].

Купіть номер журналу, щоб прочитати статтю повністю